Fakta: Djur

Djur är ett rike flercelliga organismer som uppstod för cirka 700–800 miljoner år sedan.

De mest primitiva grupperna är svampdjur, kammaneter och nässeldjur dit koraller och maneter hör. De är enkelt uppbyggda, har bara två kroppsskikt och saknar hjärna.

Lite senare under evolutionens lopp, kanske för 600 miljoner år sedan, uppstod de bilaterala djuren, det vill säga djur med tvåsidig, symmetrisk kropp och tre kroppsskikt. Hit hör vi själva. De första av dessa djur var ättlingarna till ädelstensmaskarna, tvåstensmaskarna och paradoxmaskarna.

Källa: Riksmuseet

De små maskarna, som är upp till fem millimeter långa beroende på art, finns i stora mängder i sanden på havsbotten.

De består av tre ordningar, ädelstensmaskar, tvåstensmaskar och paradoxmaskar. Sedan mycket lång tid har forskarna varit oeniga om var de hör hemma på livets träd, men nu tycks gåtan vara löst.

I en genetisk studie som publiceras i Nature visar forskarna, som letts av Ulf Jondelius, professor i evertebratzoologi vid Riksmuseet, att de tre ordningarna utgör den allra äldsta gruppen av djur med tvåsidig, symmetrisk kropp.

De var också först med att utveckla ett tredje kroppsskikt, mesodermet. Det är detta skikt som gjort det möjligt för alla efterkommande djur att utveckla muskler, och olika inre organ.

– Sannolikt såg den gemensamma förfadern till de flesta djur på jorden ut på det här sättet, säger Jondelius.

De enda djur som är mer primitiva är maneter, koraller och svampdjur. Ingen av dem har tvåsidig kroppsbyggnad, och de har bara två kroppsskikt. De saknar följaktligen många inre organ som vi förknippar med "normala" djur.