Fakta: Så testades fåglarnas syn

Forskarna gjorde experiment med beteendet hos blåmesar, halsbandsflugsnappare och svartvit flugsnappare. Syftet var att få fram synsystemets uppdateringshastighet, det vill säga hur många förändringar per sekund som fåglarna kan uppfatta.

I experimenten testades vid vilken frekvens som fåglarna inte kunde skilja på en blinkande lampa och en konstant lysande lampa.

Gränsen kallas för Critical flicker fusion frequency (CFF). I medeltal låg denna på mellan 129 och 137 hertz. Hos svartvit flugsnappare nådde den så högt som 146 hertz, vilket är över 50 hertz mer än vad som varit känt hos något annat ryggradsdjur.

Människors CFF brukar ligga runt 60 hertz.

Källa: Uppsala universitet.

Hans forskarlag har kommit fram till att blåmesar och flugsnappare ser hela 2,5 gånger snabbare än människor. Hastigheten är betydligt högre än vad man tidigare trott.

– En mes som sitter och tittar på oss tycker att vi rör oss väldigt, väldigt långsamt. Vi tycker att de är ettriga och kvicka, men de själva uppfattar sig inte som särskilt snabba. Det är samma princip som när man filmar i slowmotion med en kamera, förklarar Anders Ödeen.

Över hälften av världens cirka 10 000 fågelarter tillhör tättingar, den ordning som de nu väl studerade blåmesarna och flugsnapparna räknas till. Därför kan det finnas skäl att anta att just snabbsyntheten är något gemensamt.

– Man kan säga att det är mer typiskt för fåglar att ha en hög uppdateringshastighet i ögat snarare än att de ser skarpt, säger Anders Ödeen, som är verksam vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Studien han lett har skett i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och SLU. Rönen har publicerats i vetenskapstidskriften Plos one.