Solstormen i onsdags var en mycket liten storm. Institutet för rymdfysik har klassat den som en etta på en femgradig skala, berättar Per Fröberg, pressansvarig på Luftfartsverket.

– Och det är just då som solstormar har påverkan på radarsystemen. De orsakar brus i systemen. Vi har simulerat högre nivåer, och då händer inget, säger han.

Att radarn påverkades förvånade inte Luftfartsverket.

– Vi såg att solstormen var på väg, och vi antog att när solen stod i en viss vinkel så skulle det uppstå brus under cirka 15 minuter. Det stämde precis, säger han.

Lågnivå-solstormar har påverkat radarsystemen två gånger tidigare, 1999 och 2003, berättar han.

– Jag vet inte om effekterna blev lika stora då som nu, säger han.

Varför bara det svenska systemet är påverkat kan han inte säga. Det ska utredas nu. Likaså om det går att göra något för att skydda systemen.

– Vi vet att det påverkade grannländerna, men inte radarsystemen. Det kan vara placering av anläggningarna eller något annat, som vi får undersöka. Men flyget är mycket väderkänsligt, och det här är bara en del, säger han.