De flesta svenskar vill inte att mer av biståndet ska användas till flyktingmottagning enligt en undersökning från biståndsorganisationen We Effect.

I dag går en femtedel av biståndet till flyktingmottagning, men regeringen har aviserat att den vill ta mer ur biståndsbudgeten för att klara av mottagandet.

Av de 1 000 svenskar som tillfrågats i undersökningen anser totalt 64 procent att inga mer biståndspengar bör gå till flyktingmottagning. Av dessa svarar 28 procent att dagens nivå räcker, 16 procent att biståndet till flyktingar bör minskas och 20 procent att flyktingmottagningen bör finansieras på helt andra sätt.

Det är internationell praxis att kostnader för asylsökande det första året de vistas i ett land kan tas från biståndsramen. Om principen tillämpas fullt ut när det anländer så pass många flyktingar som nu, skulle det slå mycket hårt mot biståndet.