Fakta: Smog i Kina

En stor del av Kinas koldioxidutsläpp kommer från koleldning både i fabriker och i hemmen. Luften försämras ofta i norra Kina under vintern när koleldningen ökar för att få värme. Förra månaden registrerades rekordnivåer av PM 2,5 när nivåerna i staden Shenyang nådde 1 400 mikrogram per kubikmeter. 2013 inträffade vad som kom att kallas "luftapokalypsen" i Peking när PM 2.5 även där uppmättes till över 1 000 mikrogram per kubikmeter.

Källa: AFP

Samtidigt som president Xi Jinping befinner sig i Paris för miljöförhandlingar ligger smog som ett tungt lock över flera av Kinas stora städer. "Det går inte ens att se människor som står rakt framför dig" skriver en uppretad användare på Sina Weibo, en kinesisk motsvarighet till Twitter, enligt nyhetsbyrån AFP.

Mycket skadligt

Halten av PM 2,5, den partikelstorlek som bedöms som mest hälsovådlig, var på måndagen över 560 mikrogram per kubikmeter i Kinas huvudstad Peking. Det är 22 gånger de mängder som Världshälsoorganisationen (WHO) ser som säkra. De höga halterna av föroreningar kräver enligt expertis tusentals förtida dödsfall i Kina och är en av landets stora ödesfrågor.

Tom Bellander, professor vid centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms länslandsting beskriver de höga halterna av PM 2,5 i Peking som att stå i närheten av en eld.

– Det svider i ögonen och retar halsen. Det man inte märker med en gång men som yttrar sig akut är hjärt- och kärlproblem. Många som får en akut hjärtsjukdom vet inte om att de har en pågående sjukdomsprocess och luftföroreningarna är droppen som får bägaren att rinna över, säger han.

Finns hopp

För att behålla den höga tillväxten i Kina krävs energi och den kommer i stor utsträckning från kolkraft. Men i samband med inbromsningen i den kinesiska ekonomin har kolanvändandet gått ner avsevärt, vilket ingjuter hopp på kort sikt.

– Den tunga industrin har inte samma avsättning som tidigare och den står för en stor del av den direkta kolanvändningen, säger Karl Hallding vid Stockholm Environment Institute (SEI).