Åklagaren yrkar livstids fängelse för den 37-årige man som står åtalad för att, på uppdrag av diktaturen i Uzbekistan, ha försökt mörda regimkritikern Obid Nazarov, skriver ÖP. Efter avtjänat straff ska mannen utvisas.

Livstids fängelse, lagens strängaste straff, utdöms normalt endast vid mord, men enligt chefsåklagaren Krister Petersson vid Östersunds tingsrätt, kan påföljden för försök till mord bestämmas lika som för mord.

"Att utgången inte lett till ett fullbordat mord är en slumpens skörd och inte något (37-åringens namn) ska belönas för. Jag menar att mordförsöket har sin grund i målsägandes verksamhet som imam i Uzbekistan, ett misshagligt element som ska undanröjas", sade åklagaren enligt ÖP.