Flertalet LO-förbund, 12 av 14, förbjuder Sverigedemokrater att ha förtroendeuppdrag, visar en kartläggning i Dagens Nyheter.

– SD:s politik strider helt mot våra stadgar. Det går inte att företräda den politiken och våra medlemmar samtidigt, säger Lars Lindgren, ordförande i Transport, till tidningen.

Enligt undersökningen säger 6 av 14 förbund nej till Sverigedemokrater på förtroendeuppdrag även inom politiskt oberoende TCO, bland dem Polisförbundet.

– Det var ett ganska lätt ställningstagande, säger förbundets vice ordförande Lars Bergman.

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder är kritisk till fackförbundens agerande.

– Det är beklagligt och visar att fackens kopplingar till Socialdemokraterna är väldigt starka. Det här är ett sätt att försöka slå mot SD eftersom vi är ett allt starkare parti inom LO-förbunden, säger han.

Partitillhörighet är inte relevant för förtroendeuppdrag inom fackförbund, anser Söder.

– Representanterna ska företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren på bästa sätt. Då ska det inte spela någon roll vilken partibok man har, det ska vara den som företräder medlemmarna bäst.

SD är positiva till fackförbundens inflytande på arbetsmarknaden, men vill se en avpolitisering av organisationerna, enligt Söder.

Förbunden inom LO får själva bestämma hur de ska förhålla sig till SD, men organisationen stöder de som inte tillåter SD-representanter att ta förtroendeuppdrag.

– Det är ett rasistiskt parti som inte ställer upp för allas lika rätt och värde. Det framgår av både LO:s och förbundens stadgar att det är en princip man ska ställa upp på, säger Ingela Edlund, andra vice ordförande för LO.

– Man måste kunna företräda alla medlemmar. Om man i grund och botten inte tycker att alla medlemmar är lika värda så är frågan om man kan göra det. Vår bedömning är att man inte kan det.

Edlund delar inte SD:s åsikt att fackföreningarnas bedömning påverkas av LO:s koppling till S. Hon delar heller inte SD:s uppfattning att partiet värnar den svenska modellen för arbetsrätten.

– SD kommer aldrig att vara ett fackföreningsvänligt parti, det är jag helt övertygad om. Det delar de å andra sidan med resten av Alliansen.

Ann-Cathrine Jungar vid Södertörns högskola, forskar om högerpopulistiska partier i Norden, och säger att fackföreningarnas avståndstagande från SD är en förlängning av hur partiet uteslutits från förhandlingar av andra riksdagspartier.

– Det finns ett demokratiskt problem när medlemmarna inte får företrädas av vem de vill. Det bekräftar partiets bild av att vara motarbetat av etablissemanget, säger hon.