Steriliserade mårdhundar som importerats från Finland används som vandrande lockbeten. Med hjälp av dem kan de sista kvarvarande mårdhundarna i den svenska naturen lokaliseras och skjutas, rapporterar P4 Norrbotten.

De steriliserade mårdhundarna förses med radiosändare och när de släpps lösa vandrar de långa sträckor för att hitta en partner. När de hittar en mårdhund av motsatt kön stannar de upp och kan spåras med gps.

Metoden har varit effektiv och nu finns bara ett fåtal mårdhundar kvar i Sverige.

Mårdhunden är en främmande, starkt invasiv art i Europa. Den infördes från Östasien till de europeiska delarna av Sovjet för många år sedan och har därifrån spridit sig till Finland och andra länder. Den kan uppnå mycket höga tätheter och anses utgöra ett hot mot andra arter, främst groddjur och fåglar.