Fakta: Regeringens förslag

Regeringen listar tio punkter i ett långsiktigt "reformprogram":

Översyn av straff för attacker på polis och räddningstjänst

Miljoner till polisen för samverkan med myndigheter i socialt utsatta områden

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att särskilt öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor

Inslussningsgrupper ska förebygga återfall i brott

Extra stöd till förskolor med svåra förutsättningar

Mer stöd till skolor med låga kunskapsresultat

Detaljplaner med blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus.

Myndighetsservice i utsatta områden

Ökat stöd till civila organisationer och kommuners arbete mot våldsbejakande extremism

Idrotts- och ungdomsledare i utsatta områden.

En delegation ska leda arbetet med programmet och skriva avtal med kommuner om pengar och projekt

Programmet omfattar 110 miljoner 2017 och ska öka till 250 miljoner 2020.

Källa: Regeringskansliet

Fakta: Löfvens tal

Publik: 6 100

Huvudbudskap: Sverige måste bryta segregationen tillsammans

Nyckelcitat. "Ingen människa är en ö"

Andra citat:

"Detta är ett problem för hela Sverige" (om de utsatta områdena)

"Deras plan är en avvecklingsplan för den svenska modellen" (om Alliansen)

"Jag tror på Sverige" (om allt som är bra i landet)

"Vi har kunskapshunger, vi arbetar hårt och vi strävar efter jämlikhet" (om det typiskt svenska)

"Nu är det slutlekt för gängledare" (om hårdare tag mot brottsligheten)

Statsminister Stefan Löfven varnade i sitt Almedalstal för att Sverige kan brytas sönder om inte segregationen bekämpas.

– Då måste det bli slut på skjutningarna, bilbränderna och knarkhandeln, sade Löfven.

– Då ska inte religiösa extremister kunna vinna makt över det offentliga rummet och bestämma var kvinnor får vara och hur de får klä sig.

Före talet hade Löfven presenterat ett program mot segregation som sträcker sig till 2025. Flera av de tio punkterna handlar om utredningar eller uppdrag till myndigheter. Bland annat ska straffen för attacker mot blåljuspersonal ses över. Polisen utlovas mer pengar i höstens budget. Några tiotal miljoner per år ska gå till skolsatsningar i utsatta områden. 14 miljoner ska läggas på stöd till idrottsledare.

Stöd till skolor

Polisen har pekat ut 53 bostadsområden som utsatta, varav 15 anses särskilt utsatta. De senare kännetecknas av parallella samhällstrukturer, våldsbejakande religiös extremism, och att polisen har svårt att fullgöra sitt uppdrag där.

När Löfvens program är i full gång 2020 ska det omfatta 250 miljoner kronor per år. Statsministern protesterar mot bilden av att programmet mest skulle bestå av utredningar, översyner och uppdrag.

– Det är inte korrekt beskrivet, säger han och ser de 250 miljonerna som ett komplement.

60 miljarder

Löfven hänvisar till regeringens investeringar i "samhällsbygget" på 60 miljarder kronor och kallar det för det stora programmet. Det handlar om tidigare tagna beslut om bland annat tio miljarder kronor extra i statsbidrag till kommunerna och om investeringar i skola, kommunikationer och bostäder. Men de investeringarna är generella för hela landet.

TT: Vad är det som säger att de pengarna hamnar i de utsatta områdena?

– Just i de här utsatta områdena ska man i avtal, mellan den delegation vi ska tillsätta och kommunen, se vad som kan göras, säger Löfven.

Är förvånad

Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors är förvånad över att programmet är så vagt och innehåller så lite pengar när regeringen samtidigt utmålar segregationen som en av de största samhällsutmaningarna.

– Man utsätter sig för risken att få stark kritik för att inte göra mycket åt ett problem man talar om i så starka ordalag, säger Hinnfors.

Han tycker att reformen är ett nytt bevis på hur svårt S har att avdela resurser till något som kan kallas för "stora reformer".

Sågar

Alliansen sågar Löfvens program. Centerledaren Annie Lööf tycker att det är bedrövligt att det är "så innehållslöst". Hon efterlyser konkreta satsningar och pekar på att Alliansen har förslag på 2 000 fler poliser.

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé förvånas över att skärpta straff för attack mot blåljuspersonal måste utredas.

– Att utreda räcker inte när sten haglar över svensk polis.