– I dag sörjer Sverige med det franska folket, sade statsminister Stefan Löfven efter att säkerhetspolitiska rådet haft ett möte under lördagen.

Han förstår den rädsla som kan uppstå efter dådet.

– Men vårt samhälle får inte övergå till att bara präglas av det. Vi som demokrati måste samla oss, för terroristernas syfte är att sätta samhället i rädsla och skräck, och de får inte segra på det sättet.

– Det här stärker bara behovet av att hela det internationella samfundet samlas för att bekämpa den här vedervärdiga sekten, han.

Enligt Löfven ligger hotbilden mot Sverige kvar på samma nivå som tidigare.

Extrapersonal på Säpo

Sedan 2010 är hotbilden en trea på en femgradig skala, vilket kallas en förhöjd hotbild. Efter händelserna i Paris har Säkerhetspolisen kallat in extra personal som bedriver ett intensivt underrättelsearbete för att få en bild av säkerhetsläget i Sverige.

– Vad gäller hotbilden finns ingenting just nu som indikerar att den behöver justeras, vare sig i den information vi på Säkerhetspolisen eller Nationellt centrum för terrorhotbedömning har. Den hotbild som finns mot Sverige omfattar redan det som hänt. Den pekar på att det finns risk för terrorattentat även i Sverige, säger Anders Kassman, operativ chef vid Säpo.

Skada och döda

Samtidigt har polisen infört förhöjd vaksamhet. Det innebär att det är viktigt för polisen att tänka på att man tidigt kan identifiera möjliga terrorattentat, eftersom ett sådant i flera avseenden skiljer sig från annan grov brottslighet.

– Andra brottslingar har som största intresse att komma undan polisen, vilket inte de här gärningsmännen har. Annan brottslighet riktar inte in sig mot att skada och döda allmänheten, vilket den här brottsligheten gör, säger Jonas Hysing, chef för nationella taktiska rådet vid Nationella operativa avdelningen.

Mikael Tofvesson, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, pekar på terrordådets syfte att skrämmas:

– Det är viktigt att inte göda olika för Sverige skadliga intressen nu, att vara källkritisk till det man ser och inte sprida vidare rykten, säger Tofvesson.