Fakta: Nordiska rådet

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ.

Nordiska rådet bildades 1952.

Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Den årliga sessionen hålls denna gång på Island, i Reykjavik 27–29 oktober.

Från Sverige deltar, förutom ett antal riksdagsledamöter, bland andra statsminister Stefan Löfven, miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP), försvarsminister Peter Hultqvist (S), kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), biståndsminister Isabella Lövin (MP) samt framtids- och Nordenministern Kristina Persson (S).

Källa: Nordiska rådet

– Ingen ska tveka om Sveriges humanitära vilja och ambition. Men också vår förmåga har en gräns, nu måste alla länder ta sitt fulla ansvar, sade Löfven i sitt tal på Nordiska rådets session i Reykjavik.

Han talade, inför kollegor och riksdagsledamöter från hela Norden, om flyktingkrisen som en nationell fråga som övergått till att vara internationell.

Största utmaningen

– Det är den största utmaningen Norden nu står inför, sade Löfven som också var självkritisk när det gäller att Sverige inte lyckats med integrationen under en rad av år.

Han beskrev läget i Sverige och nämner Migrationsverkets prognos om upp till 190 000 asylsökande i år. Också i Norge, Danmark och särskilt Finland märks strömmen av asylsökande av.

Löven ägnade hela sitt tal åt flyktingkrisen, och fick massor av frågor. Den enda som var i närheten av det av hans kollegor var Norges statsminister Erna Solberg. Hon nämnde att Norge nu ser en tillströmning av asylsökande längst upp i nordost, över gränsen från Ryssland.

Löfven vädjade om hjälp och stöd i att driva linjen om ett obligatoriskt system för omfördelning av flyktingar i Europa.

Wille Rydman från finländska Samlingspartiet frågar Löfven hur Sverige har kunnat bli, som han benämner det, ett transitland för asylsökande till Finland.

– Vi uppmanar alla att söka asyl i Sverige, men vi kan inte tvinga någon och en del vill inte, säger Löfven och tillägger:

– Men det kan inte vara så att flyktingar får välja land, därför måste vi ha ett obligatoriskt omfördelningssystem.

Polisen avgör

Andra undrar varför Sverige inte har gränskontroller och Löfven hänvisar till att det är upp till polisen att avgöra om sådana behövs.

TT: Har regeringen inte någon åsikt om det?

– Självfallet ska våra gränser fungera och vi ska ha ordning och reda men vår grunduppfattning om vilka som bäst kan avgöra det är polisen. Man ska också vara införstådd med att om regeringen tar ett beslut, vilket vi har möjlighet till, då är vi inne och fördelar polisens resurser på ett annat sätt än om polisen själv får avgöra det, säger statsministern.

– Som det ser ut till dags dato ser vi ingen anledning att överpröva deras bedömning.

Sverigedemokraternas partisekreterare och riksdagsledamot Richard Jomshof lyfter SD:s krav om en folkomröstning om invandring och beskriver Sverige som det "extrema undantaget" i invandringspolitiken i Norden.

– Vi ska inte folkomrösta om Sverige ska följa internationella konventioner eller inte, svarar Löfven.