Fakta: Klimatmötet i Paris

Pågår den 30 november till den 11 december.

147 stats- och regeringschefer kommer till invigningen.

195 länder och EU deltar i förhandlingarna.

10 000 delegater är ackrediterade.

10 000 representanter för civilsamhället är ackrediterade.

3 000 journalister är ackrediterade.

20 000 besökare kan tas emot i öppna sidoevenemang.

Minst 2 000 poliser och vakter sköter säkerheten kring konferenscenter.

Konferensytan motsvarar cirka 350 fotbollsplaner.

200 elfordon sköter transporter på konferensområdet i Le Bourget.

Kostnaden beräknas till 170 miljoner euro.

Källa: UNFCCC och den franska regeringen

På måndagen flyger Löfven och över 140 andra stats- och regeringschefer till Paris för att delta i öppningsceremonin för klimatmötet. Det blir en lång rad tal av bland andra USA:s president Barack Obama och Kinas president Xi Jinping. Löfven står långt ned på talarlistan.

– Jag har tre minuter på mig ungefär, säger han.

– Jag kommer att fokusera på att vi ska hålla uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Det är vårt gemensamma åtagande och det är det vi ska göra.

Förhandlingarna ska leda till ett nytt globalt klimatavtal. Målet är att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än två grader jämfört med före industrialiseringen. Men redan nu står det klart att de frivilliga nationella klimatplanerna länderna lämnat in till FN inte räcker.

Därför siktar EU och Sverige på ett klimatavtal som innebär att ländernas klimatåtaganden blir så bindande som möjligt, att de utvärderas med jämna mellanrum och att det finns en press på länderna att höja sina ambitioner.

Pengalöften

Löfven tror att en knäckfråga blir hur åtgärder ska betalas i utvecklingsländer för att minska klimatpåverkande utsläpp och för att anpassa samhällen till klimatförändringar. Utvecklingsländerna vill se sina ekonomier växa, men det innebär ökade klimatpåverkande utsläpp.

– De vill höja sin levnadsstandard, men de ska inte göra det på samma dumma sätt som vi gjort och då krävs ny teknik och investeringar, säger Löfven.

– Det vill ju till rejält med finansiering. Utvecklingsländerna och de mest drabbade länderna måste ju se att de utvecklade länderna faktiskt menar allvar. Det är ju så att vi är mer bovar än de i den här situationen.

De rika länderna lovade redan inför det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn 2009 att 100 miljarder dollar skulle fördelas årligen från 2020. Alla litar inte på det löftet och det finns även krav på att den summan ska öka successivt.

Optimistisk

– Det ska inte uteslutas att det kan komma att behövas mer, men låt oss se till att vi uppfyller det första åtagandet i första hand, säger Löfven.

Sverige har redan beslutat att ge fyra miljarder till den gröna klimatfonden. Löfven önskar att andra rika länder kan vara lika tydliga så att utvecklingsländerna uppfattar dem som trovärdiga.

– Där tror jag vi kan få en del besvärligheter i förhandlingarna, säger Löfven.

Finansieringsfrågan kan enligt Löfven också leda till interna diskussioner i EU-gruppen.

Statsministern tror att Sverige kan spela en roll som brobyggare mellan den fattiga och rika världen. Han pekar på att Sverige har hög trovärdighet i klimatfrågor, kan visa på att det går att både ha ekonomisk utveckling och tänka på klimatet, samt har goda kontakter med afrikanska länder.

Löfven är optimist.

– Men återigen, det kommer inte att vara lätta förhandlingar, man ska inte vara naiv, säger han.