– Det är ren och skär fondsocialism.

Centerledaren Annie Lööf i SVT:s Agenda om regeringens planer på att begränsa privata företags vinster i välfärden.

Fakta: Vinstbegränsningar

Regeringens utredare Ilmar Reepalu lämnar sitt betänkande den 1 november.

Uppdraget har varit att utreda hur merparten av överskott i välfärdsföretag ska gå tillbaka in i verksamheten.

Vinstbegränsningar ska dock utformas så att de "värnar en mångfald av utövare och att verksamhet inom välfärdssektorn även fortsättningsvis kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer".

Enligt SVT kommer Reepalu att föreslå en begränsning av företagens vinstuttag till under tio procent av investerat kapital kopplat till inflationen.

– Det är ren och skär fondsocialism, säger hon i en debatt mot civilminister Ardalan Shekarabi (S) i SVT:s Agenda.

Tidigare uppgifter har sagt att Reepalu, som ska lämna betänkandet den 1 oktober, vill ha åtta procent av investerat kapital plus inflationen – vilket Svenskt Näringsliv rasade mot.

Nu säger han att inget exakt procenttal ännu är fastslaget.

– Vi tittar nu på vilka konsekvenserna blir om vi lägger oss på olika nivåer och vad det behövs för typ av övergångsregler.

Sämre valfrihet

Lööf tycker att regeringen ska hålla tassarna från vinsterna, och att det vore bättre att fokusera på att skapa valfrihet och god kvalitet i verksamheterna, inte minst för utsatta grupper.

– Ett vinsttak skulle innebära att valmöjligheterna skulle försvinna.

Ardalan Shekarabi pekar på studier som visar att 15 miljarder kronor har plockats ut i övervinster av välfärdsföretagen, pengar som enligt ministern kunde ha använts till bättre kvalitet i verksamheterna.

– Så här kan vi ju inte ha det, säger han.

Anna-Karin Hatt, vd för företagarorganisationen Almega, är djupt kritisk till ett vinsttak:

"Om regeringen går vidare med förslaget kommer elever, patienter och anställda i framtiden ha färre skolor och färre vårdcentraler att välja mellan, vilket skulle resultera i minskad valfrihet och sjunkande kvalitet. Förslaget andas signalpolitik och bör kastas i papperskorgen", säger hon i ett skriftligt uttalande.

"Betala än mer"

Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund, skriver att partiideologi tycks gå före fakta:

"Och skattebetalarna får betala än mer", fortsätter hon.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, skriver att flera av Sveriges viktigaste vårdföretag slås ut om Reepalus modell blir verklighet:

"Han går från välfärdsutredare till välfärdsutraderare", fortsätter Tenelius.