– Det måste ha krävts rejäla verktyg.

Ögonvittne till Aftonbladet om bultarna som lossnat.

Fakta: Tv-master

Det statliga kommunikationsnätbolaget Teracom äger det digitala marknätet för tv-sändningar, och flera andra nät.

I näten distribueras bland annat Sveriges Radios kanaler, SVT:s kanaler, TV4, Kanal 5, TV6 och många betalkanaler.

Bolaget har 54 storstationer med högmast av samma typ som den i Borås.

Masten i Borås stod klar 1959. Den var 332 meter hög, och därmed en av de högsta.

Källa: Teracom

Det statliga nätbolaget Teracom har höjt säkerheten vid tv- och radiomaster i hela landet efter söndagens händelse. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också hållit flera möten med berörda myndigheter och andra aktörer om läget i Borås.

På onsdagen kommer säkerheten vid Teracoms master att diskuteras vid en nationell samverkanskonferens som arrangeras varje vecka av MSB.

Muttrar borta

Polisen utgår från att masten i Borås blev utsatt för ett sabotage. Den var 332 meter hög, men gick av cirka 100 meter upp. Den övre delen rasade ner i skogen med ett brak.

Flera medier uppger att mastens vajrar har lossats vid ett av markfundamenten. Muttrar som hållit bultarna på plats ser ut att ha skruvats av.

– Det måste ha krävts rejäla verktyg för det var många stora bultar och det har suttit åt ordentligt, säger ett ögonvittne till Aftonbladet.

Polisen vill dock inte ge någon kommentar till på vilket sätt sabotaget gjorts, eller vad som fick masten att rasa.

– Vi har valt att inte gå ut med den informationen, säger Ulla Brehm, talesperson vid polisregion Väst.

Analys fortsätter

– Det kommer att komma fram. Men vi är fortfarande inte klara med analysen av den tekniska undersökningen, tillägger Brehm.

Totalt finns cirka 85 000 hushåll inom den avbrutna mastens sändningsområde. En extrasändare kördes till området och togs i bruk på måndagen.

Teracom kan ännu inte säga när en ny permanent mast kan vara på plats, eller hur stora kostnader det rör sig om. Det är heller inte klart om den del av masten som står kvar ska tas bort eller användas i ett nybygge.