Rikspolischefen Dan Eliasson lovar att lägga mer pengar på polisens arbete med att skydda yttrandefriheten.

– Vi kommer under året minst att fördubbla de resurser som vi lägger på hot mot journalister, religiösa samfund och den fria opinionsbildningen, säger han i en intervju med tidningen Resumé.

Hoten mot journalister har blivit vanligare och grövre, enligt en enkät som Resumé genomförde i september. 85 procent av landets största dagstidningar uppger att de under de senaste två åren utsatts för så allvarliga hot att de vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder.

Många hot kommer över nätet.

– Nu håller i på att skärpa vår förmåga och skapar ett it-brottscentrum för att bli bättre på att lagföra brott som sker över nätet, säger Eliasson.