Fakta: Myggor i Sverige

I Sverige finns omkring 3 000 arter av mygg.

Ett trettiotal av dessa är blodsugare, bland andra stickmyggor och knott.

Harkrankar och fjädermyggor hör till de myggarter som inte suger blod.

Källa: Biologisk myggkontroll

Området kring Nedre Dalälven har tidigare gjort sig känt som ett av Sveriges mest myggutsatta områden. När årets säsong summeras kan det dock konstateras att det har varit ovanligt få myggor i farten i området, skriver UNT.

– Det har varit en bra myggsommar för människorna i Nedre Dalälven, en ovanligt lugn myggsommar jämfört med förra året, säger Martina Schäfer, bekämpningsledare vid Biologisk myggkontroll.

Det gjordes en bekämpningsinsats i juni, sedan behövdes ingen fler. Vädret med endast få och kortvariga regn har hållit myggsvärmarna borta.

Biologisk myggkontroll kontrollerar sina 42 myggfällor varannan vecka. I år fångades som mest drygt 4 000 mygg under en natt i en fälla.

– Men för det mesta har det legat på några hundra mygg, säger Martina Schäfer.

Under de värsta åren kunde det ligga runt 20 000 myggor i en fälla. Rekordet är 77 000 myggor i en fälla under en natt.

Och alla mygghatare kan andas ut. Risken för att en plötslig mygginvasion kommer nu är liten.

– Att en stor mygginvasion kommer nu är ganska osannolikt. Det är så sent på säsongen, säger Martina Schäfer.