- Vår ambition är ju att vidta åtgärder omedelbart för att få tillbaka tillståndet och fortsätta att bedriva skolverksamhet, säger hon till TT.

Efter den misstänka misshandeln på ett elevhem, där två yngre elever ska ha bränts med strykjärn, stängde Skolinspektionen skolan. Men Lundsberg överklagade och förvaltningsrätten beslutade på fredagen att skolan ska hållas öppen tills rätten når ett slutligt beslut.

L'Estrade säger att skolverksamheten verkligen drar i gång igen på måndag.

På söndagen ska nya styrelsen ha möte per telefon och, med stöttning från gamla styrelsen, ta ett helhetsgrepp om verksamheten på Lundsberg.

Rätten ansåg också att det är oklart om elevhemmen verkligen står under Skolinspektionens tillsyn.

Magnus Westerlind, ny styrelseledamot och jurist, tror att inspektionen nu kommer att överklaga — inte minst för att få detta klarlagt.

- Det skulle förvåna mig om de inte överklagar, kanske inte beträffande inhibitionsbeslutet, men väl beslutet om tillståndet, säger han till TT.