Barn och unga som får antidepressiva läkemedel löper större risk för aggressivitet och självmordstankar jämfört med vuxna, visar en dansk studie.

– Antidepressiva läkemedel är mycket bra, men de kan också ha biverkningar i form av aggressivitet, impulsivitet och till och med självmordsförsök, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri vid Karolinska institutet, till Vetenskapsradion.

Bland de omkring 2 000 barn, ungdomar och unga vuxna som ingick i undersökningen dubblerades risken för aggressivitet och tankar på självmord jämfört med hur vuxna reagerade på medicinerna.

Flera olika typer av antidepressiva medel ingick i undersökningen, där forskarna gick igenom 70 europeiska studier.