President Vladimir Putin har lättat på restriktionerna för ryska företag som arbetar i Iran vid platser för anrikning av uran. Beslutet fattades i samband med den ryska presidentens första besök i landet sedan 2007.

Dekretet möjliggör för ryska företag att hjälpa till med modifieringen av centrifuger vid den underjordiska anläggningen Fordo och omvandlingen av tungvattenreaktorn i Arak. Ryska företag kan också bedriva verksamhet knuten till den iranska exporten av anrikat uran på över 300 kilo i utbyte mot leveranser av naturligt uran till Iran.

I somras tecknades ett historiskt avtal mellan Iran och flera stormaktsländer. Iran har gått med på skära ned en del av sina kärnenergiaktiviteter i utbyte mot att de internationella sanktionerna mot landet upphävs.