Fakta: Hotade av handel

Miljontals vilda djur fångas varje år för att säljas som exotiska sällskapsdjur. Andra hotade djurarter säljs på grund av påstådda medicinska egenskaper eller för sina pälsars skull.

Hajar: Ett flertal hajarter är hotade. De jagas fräst för sina fenor, en avgörande ingrediens i hajfensoppa. Inför mötet i Sydafrika föreslås handelsrestriktioner för fler hajarter.

Sköldpaddor. Jagas och säljs för sitt eftertraktade kött (sköldpaddsoppa) samt skalen som säljs som prydnadsföremål.

Myrkottar. De fyra arterna i Asien är utrotningshotade på grund av handeln med djuret. Köttet anses hälsosamt och fjällen används i mediciner.

Noshörningar: Jagas för sina horn, som påstås ha potenshöjande egenskaper.

Elefanter: Handeln med elfenben är förbjuden, men tiotusentals elefanter skjuts illegalt i Afrika varje år för betarnas skull.

Källa: Världsnaturfonden

Den populära sällskapsfågeln grå jako har en praktfull fjäderdräkt, kan bli 80 år gammal och tar gärna efter det mänskliga språket. Men snart kan det bli förbjudet att sätta den dyrbara afrikanska fågeln i bur. Papegojan finns med på dagordningen när representanter för 182 länder samt EU möts i Sydafrika för att avhandla det fortsatta arbetet för att skydda djur- och växtarter som hotas av internationell handel.

– Den har varit populär i alla tider. För ett antal år sedan började man sätta gränser för exporten, men den illegala handeln har gjort att situationen nu är katastrofal och man vill därför förbjuda all handel, säger Mats Forslund, expert på handel med hotade arter på Världsnaturfonden.

Marknaden växer

Liksom för många andra djur och växter där handelsförbud föreslås är det lyxkonsumtion som hotar djurets existens. En stor marknad för utrotningshotade djur finns i Asien där ett växande välstånd framför allt i Kina lett till att efterfrågan har ökat.

Ett exempel är myrkotten, vars kött anses vara hälsogörande och där djurets utmärkande fjäll används i hälsogörande mediciner. Myrkotten har svartlistats som handelsvara i Asien på grund av den omfattande handeln. Men nu hotas djuret även i Afrika

– De fyra arter som finns i Afrika har inte varit så utsatta för handel förut. Men i och med restriktionerna i Asien har marknaden riktat sina ögon mot Afrika. Det är nu på förslag att även de arterna blir a-listade och det är en viktig markering, säger Forslund.

Husdjursförbud

I dag finns det en lista på över 5 000 hotade djurarter och över 29 000 växtarter för vilka handel är förbjuden. EU vill nu lägga till ytterligare tolv djurarter – däribland, djävulsrocka, västkaukasisk stenbock och storögd rävhaj på listan. I växtriket föreslås handelsförbud för ytterligare flera typer av rosenträ, ett mörkt träslag, eftersom internationell timmerhandeln hotar arterna.

I Sydafrika ska deltagarna bland annat diskutera hur Cites-avtalet (konventionen från 1973 om handel med hotade arter) går ihop med globala mål för hållbar utveckling. Arbetet berör många områden – bland annat lokalbefolkningars jakträtt, handel med elfenben och andra känsliga områden.