Fakta: Moderaternas förslag

Moderaterna lanserar tre förslag för att stärka skolan:

Utökad lovskola. Lovskola för elever i årskurs 6–9 ska införas i alla kommuner och staten ska se till att det blir möjligt.

Aktivt skolval. Det fria skolvalet ska bli ett aktivt skolval i hela Sverige så att alla ska få möjligheten att välja och inte placeras i en skola enligt närhetsprincipen.

Gemensamt kösystem. Kommunerna ska införa ett enhetligt kösystem där både de kommunala skolorna och friskolorna ingår.

Källa: Moderaterna

– Jag tycker det, och jag tycker att den ska finnas i hela landet, säger partiledaren Anna Kinberg Batra till TT när hon möter pressen inför sitt sommartal på Södermalm i Stockholm.

Lovskola innebär att elever som inte uppnått behörighet till gymnasiet eller riskerar att inte nå kunskapskraven erbjuds att plugga sommartid. Utbildningsminister Gustav Fridolin välkomnar M-förslaget. Grundskoleutredningen föreslog i september förra året samma sak för årskurs 9-elever.

– Jag tycker alltid att det är bra när Anna Kinberg Batra tittar på regeringens att göra-lista innan hon gör sina utspel, säger han.

Moderaterna beräknar att satsningen kommer att kosta 600 miljoner kronor.

– Motsatsen till att lära sig tillräckligt i skolan i tid är utanförskap i värsta fall. Det är den stora kostnaden för både individen och samhället, säger Kinberg Batra.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, är positiv till att möjligheten med lovskola införs för nyanlända barn – och att det blir likvärdigt över hela landet. Men hon skulle hellre se att pengarna satsades på den vanliga skolan.

– Varför finns behovet av lovskola? Det har ju inte funnits i lika stor utsträckning tidigare. Behovet är ett tydligt tecken på att lärarna inte får den tid med eleverna som de skulle behöva, säger Fahlén.