– Vi har nu en ohållbar situation vad gäller ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige, och vi tror att det i tider av stora prövningar som vi behöver ordning och reda i systemet, säger Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson, till SVT Nyheter.

– Nu vill vi att regeringen tar ett initiativ för att samla de olika aktörerna för att kunna återupprätta de medicinska åldersbedömningar som har gjorts tidigare.

Trots kritiken mot ålderstesterna i asylärenden, inte minst från barnläkare, anser Johan Forssell att de kan ge användbar vägledning:

– Vi har förståelse för de invändningar som finns, men det här handlar inte om att fastslå en viss ålder, utan man gör en bedömning om ett visst åldersintervall.

Via sin pressekreterare uppger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) för SVT att han också är öppen för att se över om det går att utöka användningen av en medicinsk åldersbedömning, i så fall inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringspartierna och allianspartierna.