Fakta: Moderaternas förslag

Upprätta tillfälliga gränskontroller så snart som möjligt.

Flyktingar som kommit via andra EU-länder utan att registrera sig där ska nekas inresa.

Flyktingar som är registrerade i annat EU-land ska prövas enligt Dublinförordningen.

Harmonisera migrationspolitiken till framförallt Tyskland.

Polisen ska få mer stöd för att se till att asylsökande som fått avslag återförs till hemländerna.

Hemländer som inte tar emot egna medborgare ska kunna förlora svenskt bistånd.

Regeringen ska kräva lägre EU-avgift för att Sverige tar emot så många asylsökanden.

Moderaterna har tidigare krävt att regeringen ser till att tillfälliga gränskontroller införs vid den svenska gränsen. Nu skärper partiet det kravet. Asylsökande som kommer via exempelvis Tyskland eller Danmark, och inte har registrerat sig som asylsökande där, ska nekas inresa i Sverige under tiden som de tillfälliga gränskontrollerna gäller.

– Om man inte agerar, väntar någon form av systemkollaps, varnar Moderatledaren Anna Kinberg Batra.

Många berörs

Även många flyktingar som registrerat sig i ett annat EU-land skulle avvisas. Men först efter en prövning enligt Dublinförordningen. Den prövningen handlar dock bara om i vilket land en asylansökan ska behandlas och principen är att asylansökan ska behandlas i det första EU-land flyktingen kommer till.

– Detta kommer att beröra väldigt många av dem som kommer till Sverige, säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Moderaterna är svävande huruvida det skulle strida mot internationella regler och förordningar att neka flyktingar inresa i Sverige. De hävdar dock att deras förslag är nödvändigt för att få andra EU-länder att följa Dublinförordningen. Men tillämpas förordningen strikt i EU skulle de flesta flyktingar fastna i Grekland och Italien.

Stora resurser

Moderaterna vill att regeringen, medan tillfälliga gränskontroller gäller, harmoniserar sina flyktingregler med framförallt Tyskland. Partiet befarar att de nya mer restriktiva åtgärder som aviserats i Tyskland annars kan öka flyktingströmmen till Sverige ytterligare.

Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen, bedömer att det skulle kräva omkring 300 poliser bara för att upprätta gränskontroller i södra Sverige. Han påpekar också att polisen med dagens regler inte bara kan säga till en person som vill resa in i Sverige att "det får du inte". Personen måste överlämnas till Migrationsverket som får kontrollera om personen finns registrerad någon annanstans eller inte. Migrationsverket kan sedan självt verkställa beslut om avvisning, eller överlåta åt polisen att eskortera personer till exempelvis Danmark eller Tyskland.

SD välkomnar

– Som Moderaternas förslag är presenterat är det inte förenligt med asylrätten, säger inrikesminister Anders Ygeman (s).

– Det finns många oklarheter i Moderaternas förslag. Vi får väl sätta oss ned och försöka reda ut vad de egentligen vill.

Ygeman menar att Tyskland följer Dublinförordningen och uppger att tyska myndigheter inte kan tvinga flyktingar som vill till Sverige att söka asyl där.

Folkpartiet är dock öppet för att pröva Moderaternas förslag.

– Vi kommer nog med detta flyktingtryck att hamna där förr eller senare, säger den migrationspolitiske talespersonen Fredrik Malm.

Sverigedemokraterna välkomnar Moderaternas nya utspel.

– Det är bra att man går i den riktningen, även om det inte på långa vägar är nog för att kunna hantera den systemkollaps vi står inför. säger Mattias Karlsson, SD:s gruppledare i riksdagen.