Fakta: M:s förslag för nyanlända

Ansträngningar för att lära sig svenska ska krävas för att få permanent uppehållstillstånd, gäller dem utan jobb och egen försörjning. Dessutom skarpare koppling än i dag mellan ogiltig frånvaro från Sfi-undervisning och minskning av etableringsersättningen.

Obligatorisk samhällsorientering med examination, den som inte klarar sig bör gå om. Skolk ska leda till större avdrag från ersättningen än i dag.

Aktivitetskravet för att få försörjningsstöd, tidigare socialbidrag, ska omfatta fler. Till exempel genom krav på föräldralediga att delta i språkundervisning.

Bidragstak i försörjningsstöd och etableringsersättning. Utgångspunkten ska vara att ett hushåll maximalt ska kunna få 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag, exklusive barnbidrag och underhållsstöd. Syftet är att öka drivkraften att gå från bidrag till jobb.

Källa: Moderaterna

Fakta talet

Tema i talet: Utanförskap och svenska värderingar.

Antal åhörare: 1 500

Citat från talet:

– Man ska inte kunna skolka sig in i Sverige.

– Om man tar sig rätten att leva på andras bekostnad trots att man skulle kunna jobba och göra rätt för sig och försörja sig själv, då sviker man svenska värderingar.

– Den som utsätter en medmänniska för kränkningar eller övergrepp måste upptäckas, och straffas.

– Det är brottslingar, inte kvinnor, eller män, som ska vara rädda för att gå ut på kvällen i Sverige.

– Den som påstår att flyktingkrisen är över är naiv.

Men hon inledde med den senaste tidens sexövergrepp på musikfestivaler och presenterade krav på straffskärpning och att det ska bli lättare att utvisa brottslingar.

– Vi moderater vill att Sverige inför en ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande, där minst nio månaders fängelse är straffet för den som döms. Den som döms för det grövre brottet men inte är svensk medborgare riskerar då också utvisning, sade Kinberg Batra.

Samtidigt vill M göra det lättare att utvisa. Möjligheten att utvisa den som döms för allvarligare brott finns redan i dag, men används sällan vid straffvärden under ett år. Den gränsen vill moderaterna sänka till sex månader.

Hårda krav

Moderaternas dag i Almedalen präglades av hårda krav på nyanlända, att människor anstränger sig mer och att svenska värderingar ska gälla. Om de nyanlända inte deltar i språk- och samhällsundervisning ska det ske en minskning av etableringsersättningen.

– Om man tar sig rätten att leva på andras bekostnad trots att man skulle kunna jobba och göra rätt för sig och försörja sig själv, då sviker man svenska värderingar, sade Kinberg Batra.

Ett annat krav är att nyanlända ska genomgå en examination i samhällsorientering om vilka värderingar som gäller i Sverige.

Tidigare i veckan presenterade Moderaterna förslag på att sätta ett tak för bidragen för att hejda de stora utgiftsökningarna.

Känga till Björklund

Anna Kinberg Batra tog också upp brexit i sitt tal och gav indirekt en känga till Liberalernas Jan Björklund, som i söndags föreslog mer EU-samarbete och överstatlighet.

– När röster höjs för nya överstatliga projekt eller för att låtsas som inget har hänt måste Sverige vara en kraft för att samarbetet ska fungera och ge effekt, i stället för att bygga nya våningar på ett hus där grunden just nu skakar, sade hon.

Reaktionerna från regeringen på skärpta krav på att lära sig svenska var inte avvisande. Enligt gymnasieminister Aida Hadzialic (S) håller regeringen nu håller på att se över hur ersättningssystemen kan kopplas ihop med starkare incitament för att nyanlända ska klara av studier och komma i arbete.

Regeringen inte avvisande

– Jag personligen är inte främmande för att vi ska göra den sortens kopplingar för att förstärka incitamenten att fullfölja sina SFI-studier, säger hon om M:s förslag att ersättningen ska minskas om man inte deltar i svenskundervisning.

– Vi tar med oss detta.

Däremot tycker hon att kravet på ansträngning för att få uppehållstillstånd är diffust.

– Jag vet inte riktigt vad de menar med att anstränga sig. Förslaget verkar inte färdigt, säger hon.