Fakta: FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd har 15 medlemmar, varav fem permanenta.

De permanenta är USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. De medlemmarna har vetorätt och kan alltså stoppa beslut i rådet.

Övriga tio platser väljs på två år och fördelas mellan olika regioner.

Sverige kandiderar för en plats 2017-18, motkandidater är Nederländerna och Italien. Omröstningen sker i juni nästa år.

Sverige har suttit i säkerhetsrådet vid tre tidigare tillfällen: 1957/58, 1975/76 och 1997/98.

Källa: FN

Både utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin (MP) har kallats till utskottet på torsdag för att förklara hur den svenska kampanjen för medlemskap i säkerhetsrådet har finansierats.

– Vi är väldigt kritiska mot att biståndspengar använts till sådant här. Biståndspengar ska användas till just bistånd och inte till annat, säger Karin Enström, utrikesutskottets vice ordförande.

Enström har också begärt att utrikesministern ska svara på en fråga (interpellation) i riksdagen. Men regeringen har valt att skicka biståndsminister Isabella Lövin till debatten som planeras att hållas på fredag.

Har hemlighållits

Karin Enström påpekar att värden som öppenhet, transparens och effektivitet är sådant som Sverige vill driva i FN:s säkerhetsråd.

– Då måste kampanjen präglas av det också. Bilden jag har nu är att regeringen inte har lagt alla korten på bordet. Det har hemlighållits och kommit fram uppgifter efterhand, och i sak har biståndspengar använts till sådant som inte är bistånd.

Resor med flyg i affärsklass till en konferens i Stockholm för FN-ambassadörer från Afghanistan, Kenya och Argentina hör till sådant utrikesdepartementet avsatt pengar ur biståndsbudgeten för. Två tidigare bjudresor för biståndspengar har anmälts för granskning till konstitutionsutskottet.

– Regeringen har mörkat kring den här kampanjen. Jag vill att de förklarar för oss folkvalda parlamentariker och lägger korten på bordet. Vi får läsa om den här kampanjen via medierna, sade Liberalernas utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson till TT i helgen.

I Sveriges "intresse"

Efraim Gómez, enhetschef på UD, sade att det är i "Sveriges entydiga intresse" att ta upp kandidaturen i "alla rätta sammanhang".

– Eftersom konferensen handlar om svensk politik och kunnande i global framkant i angelägna frågor så var det viktigt för oss att bjuda in dem, säger han till Dagens Nyheter på frågor om att UD avsatt biståndspengar för att bekosta FN-ambassadörernas resa till Stockholm.

Karin Enström betonar att Moderaterna till fullo delar regeringens mål att Sverige bör bli medlem i säkerhetsrådet.

– Men vi stödjer inte kampanjen till vilket pris som helst. De pengar som är avdelade till biståndsverksamhet, de ska användas till bistånd.