Fakta: Olika typer av förmåner

Vissa förmåner är baserade på bosättning, andra är kopplade till att personen i fråga arbetar.

För att räknas som boende ska man kunna anta att personen ska vara i Sverige i mer än ett år.

Exempel på bostadsbaserade ersättningar är: föräldrapenning på grundnivå och lägstanivå, barnbidrag, bostadsbidrag och assistansersättning.

Exempel på arbetsbaserade förmåner: sjukpenning, arbetsskadeersättning och rehabiliteringsersättning.

Källa: Försäkringskassan

I första hand vill Moderaterna starta en principiell diskussion om vilka förmåner personer med tillfälligt uppehållstillstånd ska ha rätt till från dag ett, vilka man "sakta men säkert ska jobba sig in i" och vad som ska kräva en kvalificeringsperiod först, säger M:s ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson.

Icke akut vård

– Det man tänker spontant på är förstås icke akut sjukvård, även om jag medger att det kan vara svårt att avgöra vad som är akut och inte. Det kräver verkligen eftertanke, säger Ulf Kristersson.

– Man kan också diskutera bostadsbidrag, förtidspension och den sortens förmåner.

På en punkt är han dock bestämd, nyanländas barn ska inte missgynnas jämfört med andra barn.

– Barn har inte själva valt sin situation. Barn ska så långt det är möjligt få en egen start som inte är beroende av deras föräldrars situation, säger han.

Löfven avvisar inte

Statsminister Stefan Löfven (S), som befinner sig på Världsekonomiskt forum i Davos, är inte helt på det klara med vad Moderaterna konkret menar, men han är inte helt avvisande. Löfven anser att vård som inte kan anstå och barns rätt till skola måste värnas, vilket även är vad Ulf Kristersson säger.

– Vi får tänka till om vad som är både det bästa för Sverige och för de människor som finns här, säger Löfven till journalister i Davos.

C på samma linje

Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att M:s idé än så länge har för lösa konturer för att kunna kommenteras, men de välkomnar diskussionen.

Centerpartiet, som lagt förslag i samma riktning, är mest positivt.

– Ska alla garanteras ett fullständigt svenskt välfärdspaket eller ska man kvalificera sig för det? I den principdiskussionen är vi tydliga med att asylrätten går före att man ska få alla rättigheter som den svenske medborgaren har, säger Anders W Jonsson, som ersätter föräldralediga C-ledaren Annie Lööf.