Fakta: Moderaternas förslag

Tillfällig paus i flyktingmottagandet, bland annat ska asylsökande nekas inresa om de inte tidigare registrerat sig i ett annat EU-land. De som registrerats ska hänvisas till det första EU-land de anlände till.

Krav på att de som får avslag på asylansökan lämnar Sverige, bland annat genom återvändandeavtal med Afghanistan, för att förhindra att personerna avviker ska det finnas möjlighet att beslagta pass och andra id-handlingar och att sätta fler i förvar.

Verka för att EU beslutar om ett nytt omfördelningsprogram, som också omfattar ensamkommande barn och unga.

Källa: Moderaterna

Moderaterna vill att fler som får avslag på sin asylansökan lämnar landet och att pass och id ska kunna beslagtas vid ett nej.

– Det är väldigt många som får nej men som inte återvänder själva, säger partiets talesperson Elisabeth Svantesson.

M vill också se fler platser i förvar för dem som fått nej, i dag är de för få.

Partiet driver sina krav på hårdare tag mot personer som fått avvisningsbeslut i de nya migrationssamtalen med regeringen. Ett annat krav där är att Sverige ska ta en "tillfällig paus" i flyktingmottagandet. I princip ska enbart kvotflyktingar tas emot, övriga ska hänvisas tillbaka till annat EU-land.

Alliansvännerna inte med

Många experter har sagt att partiets förslag att direktavvisa personer vid gränsen strider mot regelverket.

– Vi måste få ned trycket. Syftet är att förmå andra länder att ta större ansvar, annars når vi inte tillräckliga resultat, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

Kristdemokraterna backar inte upp M:s krav på att flyktingar ska skickas tillbaka till andra EU-länder.

– Vi gör bedömningen att vi måste ta emot asylansökan, säger KD-ledaren Ebba Busch Thor till Expressen.

För drastiska

Till skillnad från M anser Centerpartiet att regeringsförslagen är för drastiska, och att det i stället för åtstramningar behövs åtgärder för att förbättra och effektivisera mottagandet.

– Vi delar regeringens syn att det behövs akuta åtgärder, men de förslag som regeringen lagt kommer inte Centerpartiet att ställa sig bakom. Vi vill vara med på breda parlamentariska samtal kring den här frågan, säger Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson till TT.

Han tror inte att förslagen kommer leda till att fler EU-länder tar ansvar för sitt flyktingsmottagande, som regeringen hoppas på.

– Nej, det kommer leda till att fler länder stänger sina gränser. Grekland kommer sitta med alla flyktingar och det kommer leda till en fruktansvärd situation där. I stället för att stänga våra gränser som regeringen vill borde vi organisera vårt flyktingmottagande på ett annat sätt, säger Anders W Jonsson.