– Vi kommer att gå längre än tidigare när det gäller att sänka skatten för de lägsta inkomsterna.

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Ulf Kristersson om partiets budgetmotion för 2017.

Fakta: Moderaternas förslag

Budget i balans redan 2017.

Höjd reducerad moms från 12 till 13 procent.

Höjd fordonsskatt – färre blir skattebefriade.

Höjd fastighetsskatt på obebyggd tomtmark.

Slopad gruppregistrering av moms, höjd referensränta.

Första jobbet-avdrag.

Nej till frysningen av brytpunkten för statlig skatt.

Bidragstak i försörjningsstödet – högst 75 procent av lägsta inkomst

Tydligare avtrappning i a-kassan, från 760 till 680. Nej till regeringens höjning.

Ingen garantipension för nyanlända.

Bara ett års föräldraförsäkring för personer utan arbetsinkomst.

En bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.

Avtrappning av sjukpenningen – 70 procent efter 300 dagar.

Avskaffa automatisk förtidspension vid förlängd skolgång.

Slopa höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen.

Inget efterlevandestöd vid offentligt boende.

Medicinsk åldersbedömning vid ankomst.

Tak på timmar med offentligt biträde i första instans – max 8 timmar.

Avskaffa första instans i verkställighetsfrågor – direkt till domstol.

Höjda skattetillägg för personer som inte betalat skatt ordentligt.

Hårdare kontroll av reseavdrag.

Ett gemensamt utbetalningssystem av bidrag för alla myndigheter.

Sanktionsavgifter vid ringa bidragsbrott.

Källa: Moderaterna

– Vi lånar inte till reformer. Den expansiva politiken i en högkonjunktur är inte hållbar. Blir det en lågkonjunktur så har vi inga muskler, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson.

Moderaternas stramare budgetförslag, jämfört med regeringens, innebär lägre bidrag, besparingar i flyktingmottagandet, en del skattehöjningar, bekämpande av skatte- och bidragsfusk, samt avveckling av "ineffektiv politik" till exempel regeringens traineejobb och byggsubventioner.

Höjd restaurangmoms

Flera förslag är kända sedan tidigare, men nytt är att M föreslår en höjning av den reducerade momsen från 12 till 13 procent. Det gäller bland annat restauranger, hotell och livsmedel. Fordonsskatten höjs liksom fastighetsskatten på obebyggd tomtmark.

I stället vill M sänka skatten på arbete. Det så kallade första jobbet-avdraget ska vässas ytterligare.

– Vi kommer att gå längre än tidigare när det gäller att sänka skatten för de lägsta inkomsterna, säger Ulf Kristersson.

Skatte- och bidragsfusk ska bekämpas hårdare. M vill ha höjda skattetillägg för dem som smiter från skatt och hårdare kontroll av reseavdrag skulle kunna ge en dryg miljard kronor till statskassan.

Förändringarna i ersättningssystemen är gamla förslag, som ett bidragstak i försörjningsstödet och tydligare avtrappning i a-kassa. Här säger M nej till regeringens höjning.

I sjukförsäkringen återinförs den bortre tidsgränsen och en karensdag till införs vid 15:e sjukdagen. Nytt är att M vill ha en avtrappning av sjukpenningen.

Sparar på migration

De stora besparingarna på migration ligger i nivå med dem regeringen också räknar med genom övergången till ett schablonersättningssystem till kommunerna. Här hamnar besparingen runt tio miljarder kronor från 2018.

Därtill vill M spara 500 miljoner kronor årligen på Migrationsverket. Lika mycket räknar man med att spara om medicinska åldersbedömningar görs direkt vid asylansökan.

Finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterar att M på migrationsområdet "ansluter sig till regeringens politik", bortsett från besparingen på Migrationsverket.

– Det riskerar att förlänga handläggningstiderna och försvåra etableringen, säger Andersson.

Hon är också kritisk till att M vill slopa byggsubventioner och införa ett tak i försörjningsstödet.