Kirurgen Paolo Macchiarini anmäler nu Karolinska institutet (KI) till justitieombudsmannen (JO), uppger SVT Nyheter.

I en åttasidig inlaga kritiserar den skandalomsusade kirurgen Karolinska institutets hantering av anklagelserna mot honom. Bland annat angriper han valet av extern utredare, skriver Dagens Nyheter. I några av de andra punkterna anklagar han KI för bland annat att offentligt ha förtalat honom, brustit mot sekretessen och att ha bristande kommunikation.

För en månad sedan JO-anmälde Macchiarini också Centrala etikprövningsnämnden sedan den kritiserat två av hans forskningsartiklar.