– Slutsatserna går ut på att det här fungerar väldigt väl. Efter att ha tittat på de grunddata som bifogats konstaterar vi att det inte går att avgöra.

Lena Berke, ordförande i expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, om att kirurgen Paolo Macchiarini åter gjort sig skyldig till forskningsfusk. (TT)

Fakta: Utredningar och brottsmisstankar

Kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini var anställd på Karolinska universitetssjukhuset 2010–2013. Under tiden utförde han ett flertal operationer, däribland luftrörstransplantationer där tre patienter fick nya, syntetiska luftstrupar. Två av patienterna dog och den tredje blev svårt skadad.

I juni delgav Västerorts åklagarkammare Macchiarini misstanke om brott i fyra fall – två fall av grovt vållande till annans död samt två fall av grovt vållande till kroppsskada.

Utöver luftstrupsoperationerna är Paolo Macchiarini även misstänkt för grovt vållande av kroppsskada vid en fjärde operation.

Det pågår ytterligare utredningar kring kirurgens verksamhet i Sverige.

Utredaren Kjell Asplund presenterade i början av september en utredning av Macchiarinis kliniska verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset, som visade att sjukhuset brustit i ansvar på ett flertal allvarliga punkter.

Källor: Kjell Asplund och Karolinska institutet samt Västerorts åklagarkammare

Fakta: Medförfattares ansvar

För den aktuella forskningsartikeln, "Biomechanical and biocompatibility characteristics of electrospun polymeric tracheal scaffolds", finns tolv författare.

Flera av dessa, inklusive Paolo Macchiarini, är – eller var – knutna till Karolinska institutet och/eller Karolinska universitetssjukhuset vid tiden för publicering.

Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) konstaterar i sin utredning att det inte råder något tvivel om att "Paolo Macchiarini är ytterst ansvarig för forskningen".

Den bristande dokumentationen gör att det inte går att uttala sig om övriga författares enskilda skuld för bristerna. Men eftersom varje författare till ett vetenskapligt arbete tar ansvar för arbetets innehåll och slutsatser anses alla ha gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning i publikationen.

Källa: CEPN

Den här gången rör det sig om felaktiga bilder i en artikel om konstgjorda luftstrupar som doppats i dna, som publicerades i tidsskriften Biomaterials år 2014. Enligt en anonym anmälan har bilder förväxlats. Paolo Macchiarini har enligt nämndens expertgrupp erkänt och beklagat detta. Han har också uppgett att misstaget var ringa och inte betyder något för forskningsresultaten.

– Enligt Macchiarini har en rättelse har skickats till Biomaterials. Men tidsskriften har inte tagit emot någon sådan. Att han vilselett Karolinska om detta – det är allvarligt, det är oredlighet i forskning, säger Lena Berke, ordförande i expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Osorterat och otydligt

Expertgruppen konstaterar vidare att grunddata är "väsentligt osorterade" samt att protokollanteckningar och journalföring är otydliga och ofullständiga. Det går därmed inte att avgöra om det finns något belägg för slutsatserna i artikeln, anser expertgruppen.

– Slutsatserna går ut på att det här fungerar väldigt väl. Efter att ha tittat på de grunddata som bifogats konstaterar vi att det inte går att avgöra. De bristerna är också att anse som oredlighet i forskning, säger Lena Berke.

Macchiarini bär huvudansvaret, men elva medförfattare dras med i fallet.

– Det här är ett kollektivt ansvar om man satt sitt namn under en artikel, säger Lena Berke.

Operationerna kvar

Så sent som förra veckan yttrade sig nämnden om fusk i en annan Macchiarini-artikel, som publicerades i Nature Communications år 2014 och berörde försök på råttor och deras matstrupar.

Ytterligare granskningar av fler artiklar pågår.

– Det som återstår är ett antal artiklar som berör själva operationerna, säger Lena Berke.

Totalt rör det sig om 15 000 sidor grunddata som ska granskas och resultat kan väntas tidigast i början av nästa år, uppger hon.