Fakta: Macchiarini-affären i korthet

2010: Kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor på Karolinska Institutet (KI). Samtidigt anställs han på deltid som överläkare på Karolinska universitetssjukhuset (KS).

2011–2012: Macchiarini utför tre operationer med konstgjorda luftstrupar på KS. Två av patienterna är nu döda. En lever, men vårdas på sjukhus i USA.

2013: KS stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar.

2014: Tre olika anmälningar där Macchiarini anklagas för forskningsfusk lämnas in, en av en belgisk forskare och två av fyra läkare vid KS.

2015: Varken KI:s etiska råd eller dåvarande rektor anser att Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk. Dock avslutas hans gästprofessur och han får en tidsbegränsad anställning som forskare.

2016: SVT sänder dokumentärserien "Experimenten" där Macchiarinis forskning ifrågasätts. Flera på nyckelposter inom KI lämnar sina uppdrag: Urban Lendahl, sekreterare i KI:s Nobelkommitté, rektor Anders Hamsten, forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren, rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke. KI avskedar Paolo Macchiarini.

Efter fyra månaders tystnad talar nu Paolo Macchiarini ut. I Läkartidningen berättar han hur han ser på anklagelserna om forskningsfusk och om att han "experimenterade" på människor när han utförde transplantationerna med konstgjorda luftstrupar.

– När du befinner dig i frontlinjen löper du risk att bli angripen, och det har vi blivit av de så kallade visselblåsarna. Men jag hoppas att alla i Sverige betraktar oss som oskyldiga innan vi dömts för något, säger Paolo Macchiarini till Läkartidningen.

Plågsamma dödsfall

Sex av de åtta patienter som utsattes för den oprövade metoden dog, några under väldigt plågsamma former. En har opererat bort strupen. Den sista patienten lever, men vårdas på sjukhus i USA.

– De som kritiserar ska vara medvetna om att det finns hundratals artiklar om stordjursstudier av transplantationer med syntetiska luftrör, säger Macchiarini.

Trots att materialet aldrig använts för att tillverka luftstrupar i någon levande varelse fanns stöd i litteraturen för att implantatet skulle växa fast i kroppen, hävdar Macchiarini. Kända komplikationer nämndes inte eftersom de inte ansågs kopplade till själva teknologin.

"Jag är inte Gud"

På Läkartidningens fråga om vad han tänker om sin metod i dag svarar han undvikande.

– Mitt svar är att vi behöver en klinisk prövning med det bästa tillgängliga materialet, säger han.

När tidningen undrar om han själv tycker att han begått några misstag så här långt, svarar han:

– Jag är inte Gud. Vi gör alla misstag varje dag.