Ytterligare personer utreds och deras provsvar väntas komma de närmaste dagarna. Det första fallet blev känt i tisdags.

Miljöförvaltningen i Göteborg och smittskyddet i Västra Götaland jobbar med att spåra smittkällan genom provtagning av både personer och livsmedel. De tre restaurangerna ligger i olika delar av staden så att smittan kommit från personalen ses inte som troligt.

– Sannolikt är det någon råvara som ligger bakom. Grönsaker som har bevattnats med vatten som innehåller shigella är en stark misstanke, säger Bernadett Weber.

Shigella sprids med förorenat vatten eller genom mat som inte är tillräckligt lagad. Det är en mycket smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier. Inkubationstiden är vanligen 2–3 dagar, men det kan dröja upp till en vecka innan man blir sjuk. Om man inte behandlas med antibiotika kan man ha kvar smittan i upp till en månad. De flesta fall i Sverige har smittats utomlands.