Bakgrund: Jagad över hela Sverige

Detta här hänt sedan beslutet om höjd terrorhotnivå i Sverige:

18 november: Säkerhetspolisen (Säpo) går ut med att man höjer terrorhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala. En fyra innebär "högt hot". Beslutet fattades av Säpochefen Anders Thornberg. En man anhålls i sin frånvaro i utredningen som häller förberedelse till terrorbrott.

19 november: Bild på den misstänkte mannen publiceras i flera medier, men Säpo vill inte kommentera bilden utan hänvisar till förundersökningssekretess. På kvällen gör polisen ett tillslag mot ett asylboende i Boliden utanför Skellefteå och en man grips. Efter gripandet spärras polishuset i Skellefteå av och under natten vaktar polis utanför. Mannen som grips, Mutar Muthanna Majid, anhålls och ett första förhör genomförs.

20 november: Fortsätta förhör hålls med den misstänkte Mutar Muthanna Majid. Enligt Rikspolisen Dan Eliasson hämtades även ett "antal personer" till förhör efter torsdagens tillslag mot asylboendet i Boliden. 22-åringen tilldelas en offentlig försvarare, advokat Ola Salomonsson.

21 november: Mutar Muthanna Majid nekar till brott, uppger hans advokat till Aftonbladet. Senast klockan 12 på söndagen måste åklagare Hans Ihrman begära den terrormisstänkte mannen häktad, eller släppa honom fri.

22 november: Åklagarmyndigheten uppger på förmiddagen att den misstänkte mannen, Mutar Muthanna Majid, släpps på fri fot och att han inte längre är misstänkt.

Misstankarna mot mannen avskrevs den 22/11 2015. Här motiverar Eric Ljunggren, ansvarig utgivare på Metro, beslutet att publicera hans namn.

LÄS MER: Därför publicerade Metro namnet på den tidigare terrormisstänkta 22-åringen  

Bara någon timme innan åklagaren hade behövt lämna in sin häktningsframställan kom beskedet att Mutar Muthanna Majid inte längre var misstänkt och skulle släppas.

Advokat Ola Salomonsson säger att han är glad för mannens skull.

– Han är inte längre misstänkt vilket är ett viktigt budskap till det svenska folket, kan jag säga, säger han till Ekot.

Utredningen fortsätter nu.

– Det finns ingen misstänkt i dagsläget. Däremot finns det uppgifter och omständigheter som vi måste utreda vidare, antingen för att finna någon som kan lagföras eller för att avskriva det här helt och hållet – men där är vi inte i dag, säger vice chefsåklagaren Hans Ihrman till TT.

Rentvådd

Han klargör att Mutar Muthanna Majid inte längre misstänks för brott. Ihrman vill inte berätta var ursprungsinformationen kom ifrån, men han tror inte att hans klient har förväxlats med någon annan person.

– I dagsläget känner jag mig övertygad om att den här personen som förekommer i informationen, det är densamme som var frihetsberövad.

Vad som nu händer med den rentvådde Mutar Muthanna Majid är oklart, exempelvis om han förs tillbaka till Boliden eller något eventuellt skyddat boende. Hans Ihrman säger att hans ansvar är att reda ut om frihetsberövade kan fortsätta misstänkas men vad som händer med sådana som inte längre är misstänkta eller frihetsberövade kan inte han svara på.

– Det ligger inte på mitt ansvar. Jag har ingen befogenhet att ha några synpunkter på det eller ännu mindre fatta några beslut i den riktningen.

Säkerhetspolisens arbete går nu ut på att "avfärda ursprungsinformationen".

– Det finns flera oklara omständigheter i utredningen som vi arbetar vidare med, säger Sirpa Franzén, presschef på Säpo, till TT.

Kompletterande förhör ska nu hållas med flera personer. Syftet är enligt Säpo att helt kunna avfärda attentatsplanering mot Sverige.

Hotnivå består

Det har bland annat funnits oklarheter om identiteten på Majid, vars namn skrivs på olika sätt.

– Därmed tog det tid att få fram information från de officiella register som fanns och säkerhetspolisen var i kontakt med flera olika myndigheter för att få fram en mer komplett bild.

TT: Var namnstavningen ett problem i det sammanhanget?

– Ja, det fanns som sagt olika oklarheter.

"Det som inträffade beskriver tydligt dilemmat för alla säkerhetstjänster där man tvingas agera utifrån en ofullständig lägesbild", skriver Säpo i ett pressmeddelande. Säpo vidhåller att "det var viktigt att agera mycket snabbt så att polisen kunde vidta skyddsåtgärder".

Hotnivån för Sverige är dock oförändrat hög. "Bedömningen består av fler beståndsdelar än den konkreta information vi hade vid tillfället för nivåhöjningen", enligt Säpo.

Mycket utsatt

Mutar Muthanna Majid greps i torsdags på ett asylboende i Boliden.

Fallet har väckt en rad frågor om Säkerhetspolisens agerande. Varför skulle exempelvis en jihadist leva öppet om han har ont uppsåt?

Strax innan beskedet från åklagaren kom sade Majids advokat Ola Salomonsson till TT att han inte var helt klar över vad som skulle ske om Majid skulle släppas.

– Jag kan tänka mig att om han åker tillbaka till Boliden är det många som står där och filmar och fotar och vill prata med honom. Jag tror inte att det kommer att ske, sade Salomonsson på morgonen.

Advokaten påpekade att hans klient skulle vara mycket utsatt om han släpptes.

– Det är naturligtvis olyckan med ett sådant här gripande, med en sådan här rubricering i dessa dagar dessutom.

Majid säger sig komma från Mosul i norra Irak som kontrolleras av den brutala extremiströrelsen Islamiska staten (IS).