Fakta: Terrordömda i Europa

2015 föll 527 domar i mål som handlade om misstänkta terrorbrott. 417 av åtalen ledde till fällande dom.

198 av samtliga domslut gällde terrorbrott med koppling till jihadism. 94 procent av de domarna var fällande.

Flest domar som rörde islamistisk extremism – 120 stycken – föll i Belgien, varav 116 var fällande.

171 domar föll i terrormål med kopplingar till separatistiska rörelser, de allra flesta i Spanien. I den kategorin friades de misstänkta i 47 procent av fallen.

45 domar föll i mål som handlade om vänsterextrem terrorism. Där friades 33 procent av de åtalade.

3 domar rörde högerextrem terror, varav 2 var fällande.

För en stor andel av de domar som föll i terrormål specificeras inte vilken typ av organisation de misstänkta sympatiserat med. Majoriteten av dem – 106 domar, föll Storbritannien.

Källa: Europol.

Det blodigaste terrordådet ägde rum i Paris den 13 november då 130 människor dödades.

– De noggrant planerade attackerna visar på ett förhöjt hot mot EU från en fanatisk minoritet baserad i Mellanöstern, kopplad till ett nätverk av personer födda och uppväxta i EU, säger Europol-chefen Rob Wainwright, enligt AFP.

Av de 527 domar som föll i terrormål 2015 var 198 knutna till islamistisk extremism, enligt rapporten. 171 av domsluten rörde separatistiska rörelser medan 45 domar var knutna till vänsterextrema grupper. 3 av domarna rörde terrorbrott med högerextrema kopplingar, medan det i 109 av domsluten inte har specificerats vilken eller vilka grupper som avses. I 21 procent av samtliga åtal friades de misstänkta.

Enligt rapporten hotas Europa av attacker från "ensamvargar", som inte behöver ha några direkta kopplingar till extremistorganisationer. Det finns också tecken på att unga män kan radikaliseras mycket snabbt och oväntat, enligt Europol.

De senaste händelserna i Nice och Tyskland visar "hur svårt det är upptäcka och stoppa misstänkta", enligt rapporten.