Det finns ett starkt stöd för att införa rökförbud i offentliga utomhusmiljöer, enligt en rapport från Som-institutet i Göteborg. Störst stöd får inte oväntat rökfria lekplatser, som 92 procent av de tillfrågade tycker vore "mycket bra" eller "ganska bra".

Som-undersökningen, som gjorts tillsammans med föreningen Tobaksfakta, omfattar 3 400 personer som fått svara på frågor via post eller nätet. Rökfria uteserveringar fick stöd av 74 procent, rökförbud vid entréer till offentliga byggnader av 83 procent och rökförbud på hållplatser och perronger av 79 procent.