Bakgrund: Bluffakturor har blivit ovanligare
Enligt Svensk Handel har bedrägerierna med hjälp av bluffakturor blivit färre sedan 2011-2012, då det var som värst. Dels har företagarna blivit mer på sin vakt och mindre lättlurade, dels har polisinsatserna med flera fällande domar i stora bluffhärvor gett effekt.

– Kring 2011 talade vi om att den här branschen omsatte en miljard kronor eller mer och det har kraftigt minskat, säger Per Geijer, Svensk Handels säkerhetschef.

Men polisens och åklagarnas arbete med bluffbolagen kom igång för sent, anser Geijer.

– De här figurerna har fått rumstera om alldeles för mycket. De har inte fått de straff de borde få, men om man ser till resultat så har det ändå fått effekt. Det handlar om miljardbelopp som det här har minskat med under de här åren. Det har varit bra, men man hade kunnat göra mycket mer och mycket tidigare.

Blufförsöken fortsätter, men har tagit en annan skepnad. Trenden är att bluffbolag i Sverige i stället försöker gå på företag i andra länder, till exempel Norge. Eller det omvända, att bolagen som går på svenskar är baserade utomlands, till exempel Estland.

– Går du över nationsgränserna blir det för jobbigt för polisen och skattemyndigheten och då kommer du undan, säger Per Geijer.

Fakta: Så skyddar du dig

Skriv aldrig under något utan att läsa ALLT det finstilta.

Bestrid och polisanmäl alltid en misstänkt bluffaktura. Dra ett streck över fakturan och skriv "Bestrider betalningsansvar – ej beställt". Returnera till avsändaren och spara kopia.

Får du påminnelse eller inkassokrav. Bestrid dessa också och skicka med kopia på tidigare bestridande. Bestrid även betalningskrav som lämnats till Kronofogden.

Om du fått en faktura efter att du ansett dig vilseledd av en säljare, skriv "Motsätter mig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att anse som bedrägeri. Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras." Kontakta Svensk Handels varningslista och polisanmäl. Skicka med underlaget.

Svensk Handel, Kronofogden och polisens sajt bestrid.nu är några källor till mer information om hur du skyddar dig.

Källa: Svensk Handel/Kronofogden

Samtalet var så aggressivt att Charlotte Ingvarsson, som driver Himlastallet utanför Hörby, ville kasta luren i golvet efteråt. Säljaren hotade med Kronofogden om hon inte betalade, berättar hon.

– Jag kände att jag inte hade något val, jag hittade liksom ingen utväg. För att slippa hans hot om Kronofogden valde jag att betala, säger hon till TT.

Nu har huvudmännen bakom bluffbolagen Annonskonsulterna och Kastofon dömts till fängelse i mellan 18 och 22 månader av Malmö tingsrätt. Tolv telefonförsäljare döms till villkorlig dom.

Bolagen drevs under en period 2011 med syfte att få småföretagare att betala för att avsluta eller nyteckna en så kallad Google-tjänst. Men det fanns ingen tjänst att avsluta, fastslår domstolen.

Ingen åklagarframgång

De åtalade döms bara för 146 fall av grovt bedrägeri. Huvudförklaringen är att majoriteten av de målsägande inte kallades till domstolen.

– Vi kan ju inte göra den fullständiga analysen när det gäller dem som inte har hörts, säger Jacob Heister, rådman i Malmö tingsrätt.

Han påpekar att de åtalade inte fälldes för brott mot alla dem som faktiskt hördes i rättssalen. I vissa fall bedömdes småföretagarna ha fått hjälp med tecknande av en Google-tjänst av bluffbolagen och i de fallen ogillades därför åtalet. Hur det ser ut bland de övriga 1 850 är oklart.

Flera års rättegång

Åklagare Bo Albrektsson såg det inte som praktiskt möjligt att genomföra en rättegång med drygt 2 000 personer. Nu blev det ändå en mastodonträttegång på 43 dagar.

– Skulle man då tänka sig tio gånger så många målsägande, då pratar vi om en förhandling som skulle hålla på i flera år. Det är en belastning som varken åklagare eller domstol skulle klara av, säger han.

Åklagaren har inte hunnit läsa den 650 sidor långa domen i sin helhet och vill därför i övrigt inte kommentera den.

Charlotte Ingvarsson är en av dem som inte hördes under rättegången och som därmed heller inte får något skadestånd.

– Om alla skulle höras hade det ju tagit ännu längre tid innan det kommit en dom. Men samtidigt hade det kanske blivit strängare straff om alla blivit hörda. Jag kan tycka att det är ett för litet straff, säger hon.

"En framgång"

Domen måste ses som en framgång för de åtalade, anser advokat Sven-Eric Ohlsson, som förvarar en av de tre huvudåtalade. Åklagarna hade yrkat på sju års fängelse för hans klient, som nu dömdes till ett år och åtta månader.

– Men vi hade förväntat oss en friande dom, säger han.

Hans klient hävdar att alla småföretagarna visst fått en Google-tjänst för de pengar de betalade till bolagen, men att det inte framgick av det material som Google lämnat ut på åklagarens begäran, eftersom det var ofullständigt.