Fakta: Mätningen

Frågorna som ställdes var:

Det finns förslag på att på nytt införa någon form av värnplikt i Sverige. Anser du att det är ett bra eller ett dåligt förslag?

Bra förslag: 72 procent.

Dåligt förslag: 16 procent.

Varken för eller emot: 7 procent.

Vet ej: 4 procent.

Om någon form av värnplikt införs i Sverige, tycker du då att både män och kvinnor ska kunna tas ut för värnplikt, eller tycker du inte det?

Ja, både män och kvinnor ska kunna tas ut för värnplikt: 87 procent.

Nej, tycker inte det: 9 procent.

Vet ej: 4 procent.

I mätningen genomfördes 1 231 slumpmässigt utvalda telefonintervjuer med svenska medborgare över 18 år under perioden 3–14 december 2015.

En klar majoritet, över 70 procent av svenskarna, vill återinföra värnplikten i någon form, enligt en mätning av DN/Ipsos. Bara 16 procent tycker att det är ett dåligt förslag.

På frågan om både kvinnor och män ska kunna tas ut om värnplikten införs svarar 87 procent ja.

Värnplikten avskaffades 2010 och har ersatts av ett yrkesförsvar. Men i dag saknas halva krigsorganisationen, cirka 7 500 soldater, sjömän och gruppbefäl, skriver Dagens Nyheter.