Uppsalapolisen tvingades i natt tillkalla dykare från Stockholm för att utreda vad som fanns i en barnvagn som hade gått genom isen i Fyrisån.

Det visade sig att barnvagnen var fylld med makadam, vilket bekräftade polisens misstankar om att det var bråte i barnvagnen.

– Men vi måste förvissa oss om det, sade vakthavande befäl vid Uppsalapolisen, Tommy Karlsson, till TT.

Det var en polispatrull som upptäckte barnvagnen på isen. De tillkallade i sin tur räddningstjänsten, och när räddningspersonalen skulle ta sig ut till barnvagnen visade det sig att isen var så svag att den sprack och barnvagnen sjönk till botten.