Fakta: FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd har 15 platser varav fem är permanenta: USA, Storbritannien, Ryssland, Kina och Frankrike. Övriga tio platser väljs på två år och fördelas mellan olika regioner.

Sverige kandiderar för en plats 2017–2018 inom gruppen VOAS, Västeuropeiska och andra stater. Konkurrenterna är Italien, som suttit sex gånger tidigare, och Nederländerna som suttit fem omgångar.

Säkerhetsrådet har huvudansvaret för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, enligt FN-stadgan. De beslut rådet tar är bindande för alla medlemsstater inom FN. De permanenta medlemmarna har vetorätt och kan därmed stoppa beslut.

Sverige har suttit i säkerhetsrådet vid tre tillfällen tidigare, 1957/58, 1975/76 och 1997/98.

Källa: Nationalencyklopedin, UD.

– Nu gäller det att se till så att ingen svajar på slutet även om det pågår starka påtryckningar och telefonsamtal mellan huvudstäder och så där. Det är nog lite grann fokus nu, att prata med dem som vi känner ligger lite i riskzonen för att påtryckningarna ska göra att de glider från oss in i det andra lägret, säger Olof Skoog, Sveriges FN-ambassadör.

Skoog sitter i en av Josef Frank-sofforna inne på sitt kontor på den svenska FN-representationen i New York. Han berättar om taktiken de sista dagarna innan tisdagens omröstning. Bakom sig har han en storslagen utsikt över Manhattan och FN-skrapan, men han säger att han inte tillbringat särskilt mycket tid bakom sitt skrivbord senaste tiden.

Det är möten och åter möten med andra FN-länders ambassadörer som stått på schemat, allt för att försöka samla ihop de 129 röster som krävs för att få en plats av två i den krets av länder som Sverige tävlar med. Nederländerna och Italien står för konkurrensen, och den är hård. Det rings telefonsamtal mellan höjdare, skrivs brev och ordnas möten med alla som kan tänkas vara tungan på vågen.

Ger bidrag

– Vi kan inte matcha ett land som Italien som har 140 ambassader runt om i världen, är ett G7-land och har enormt starka handels- och investeringsrelationer med flertalet länder. På den planhalvan kan vi inte tävla.

Ett tungt argument för svensk del är därför rättvisa, berättar Skoog:

– Vi var faktiskt först att presentera vår kandidatur. Och också lite mindre länder ska ha rätt att sitta i säkerhetsrådet med jämna mellanrum, särskilt när man är en så stor bidragsgivare som vi är. Vi har inte suttit lika ofta och lika nyligen som de andra två länderna heller, det är ganska starka argument.

TT: För ni en lista över vilka ni tror kommer rösta på Sverige?

– Vi har ett ganska sofistikerat system, som är digitalt. Sedan finns det mycket här uppe också, säger Olof Skoog och pekar på sitt huvud.

Finsk miss

TT: Är det schyst spel från alla håll?

– Jag kan inte bedöma det. Jag vet bara vad vi gör och jag känner mig trygg i att vi står för det. Är det inte gott nog för att det pågår något annat spel någon annanstans, då får det vara så. Det spelet spelar vi inte.

På plats i New York finns också utrikesminister Margot Wallström (S), som de senaste dagarna funnit på plats för att ge ytterligare tyngd i jakten på röster. Den svenska kandidaturen har stöd från de övriga nordiska länderna, vars tidigare försök att ta sig in bidragit till lärdomar för svensk del. Exempelvis Finland, som verkade vara på god väg att få en plats 2012, men tappade röster precis i slutet.

– De har sagt att de trodde att de var säkra och hade ett stort antal röster och så gav de upp kampanjandet. Det kommer inte vi att göra, vi kommer att vara aktiva in i det sista, säger Margot Wallström till TT.