Fakta: Kvinnors uttag minskar

Under en tioårsperiod har kvinnornas uttag av föräldrapenning i snitt minskat med 21 dagar fram till att barnen fyllt två år.

Här är minskningen störst:

Gotlands län minskar med 32,6 dagar, från 308,3 till 275,7

Norrbottens län minskar med 31,5 dagar, från 294 till 262,5

Jönköpings län minskar med 30,8 dagar, från 320,5 till 289,6

Här är minskningen lägst:

Gävleborgs län minskar med 11,3 dagar, från 306,3 till 295

Södermanlands län minskar med 11,8 dagar, från 306,2 till 294,4

Värmlands län minskar med 13 dagar, från 303 till 290

Totalt:

Mest föräldrapenning fram till att barnen fyllt två år tar kvinnorna i Gävleborgs län ut (295). Minst tar kvinnorna i Västerbottens län ut (249,7).

Männen:

Mest bland männen tas ut i Stockholms län (74,5) och minst i Blekinge län (52,9).

Jämtlands län har ökat mest, 18,3 dagar (från 51,3 till 69,6).

Lägst ökning har Blekinge län, 7,1 dagar (från 45,8 till 52,9).

Källa: Försäkringskassan

–  Det är naturligt att det minskar för kvinnorna, det har gjort så under en längre tid. Ska det gå mot ett mer jämställt uttag så kräver det att männen ökar sitt och kvinnorna minskar sitt, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

► LÄS MER:  Så maxar du din föräldraledighet

Myndigheten har tagit fram siffror på hur mycket föräldrapenning som kvinnorna har tagit ut för barn födda 2003 och 2013 och fram till att barnen fyllt två år.

– Det som kanske var lite förvånande är att det skiljer så pass mycket mellan de olika länen. Dels hur mycket man tar och där det har minskat mest, säger Niklas Löfgren.

En faktor som spelar roll är utbildning. Kvinnor med hög utbildning brukar ta ut färre dagar medan det för män är tvärtom.

Kvinnorna har minskat sitt uttag med 21 dagar i snitt och det är mer än vad männen ökar.

- Det kanske då är kvinnorna som på papperet driver jämtställdheten mest när det gäller föräldrapenningen, men man får ha i åtanke att vi vet att kvinnor jobbar mer obetalt hemma nu än för tio år sedan, säger Niklas Löfgren.

Man kan alltså "spä ut" dagarna vilket är vanligare bland kvinnor, enligt Löfgren. Men tydligt är alltså att svenska föräldrar är hemma mindre betalt med sina barn.

–  I alla fall fram till två års ålder. Det kan vara så att föräldrarna använder föräldrapenningen när barnen blir lite äldre. Men det är ju fram till två års ålder man kanske behöver försäkringen mest, säger Niklas Löfgren.

Dalarna är det enda undantaget. Där ökar männen mer än kvinnorna minskar vilket göra att dalaföräldrarna har mer betald föräldratid med sina småbarn jämfört med 10 år sedan. Men det är en liten ökning: bara 1,2 dagar.

► LÄS MER:  Nej, vi kommer inte dela lika på föräldraledigheten nu heller