Var fjärde svensk äter processat kött, som Världshälsoorganisationen WHO nu klassat som cancerframkallande, flera gånger i veckan. Män är de största konsumenterna av de numera rödflaggade produkterna, visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av Viktväktarna.

29 procent av de tillfrågade männen uppgav att de åt processat kött flera gånger i veckan. Bland kvinnor var det endast 16 procent som uppgav att de mumsade korv, bacon eller charkuterivaror lika ofta.

Men även ålder spelar enligt undersökningen roll. 27 procent av personer mellan 15 och 34 år uppgav att de äter processat kött flera gånger i veckan medan endast 16 procent av personer mellan 56 och 79 år uppgav samma sak.

Av de 1 134 personer som fått frågan: "Hur ofta brukar du processat kött som bacon eller korv?" svarade 28 procent att de gör det några gånger i månaden och 26 procent en gång i veckan.