Fakta: Gradvis ökning av anmälningar

Antal anmälningar om missförhållanden i skola och gymnasium

00#0000000201120132015Kränkningar*1 0851 1751 544Särskilt stöd747922994**Samarbete och information222226239

(* inklusive mobbning, ** inklusive anpassad studiegång)

Källa: Skolinspektionen

– De i min klass ville inte vara med mig. De kunde säga det rent ut. Eller så fick jag vara med i klungan men när jag till exempel gick på toa så kunde de gå iväg.

– Mobbarna kallar dig ful eller äcklig, men det är deras bild, inte den du egentligen är.

Lärarna ingrep inte

I den lilla skolan utanför Vara i Västergötland var det många som såg vad som hände, säger Elin Abelson, men ingen ingrep. Mobbningen spred sig – äldre personer började skicka sextrakasserier i sociala medier.

– Jag var väldigt tyst om det, liksom många andra såg jag det som mitt fel.

Men i parallellklassen hade Elin två kompisar och de peppade henne, när hon gick i åttan, att berätta för sin mamma. Äntligen tog skolan tag i situationen och när Elin fick byta klass kunde hon börja ta tillbaka livet.

Ombudet: Ingen försämring

Allt fler anmälningar görs om mobbning, brist på stöd och andra missförhållanden i skolan, i fjol 4 035 stycken jämfört med 3 747 året innan, enligt nya siffror. Ökningen anses dock handla mer om att benägenheten att anmäla växer än att det blivit värre.

– Vi har ingen grund att påstå att situationen i skolan har blivit sämre, men samtidigt finns det ett stort mörkertal vilket är väldigt allvarligt, säger Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman på Skolinspektionen.

De flesta anmälda kränkningarna gäller grundskolan och oftast drabbas pojkar. I hälften av fallen 2015 kritiserades skolans huvudman av myndigheten och ett 40-tal elever fick skadestånd.

Sms och chattar hör till mobbarnas verktyg, men fortfarande dominerar det traditionella: våld, glåpord och utfrysning, enligt Skolinspektionen.

Vänt till kraft

Elin Abelson går nu trean på gymnasiet och engagerar sig samtidigt mot mobbning, med föreläsningar, en egen video och i organisationen Friends.

– Mobbning är ganska tabubelagt. I dag kan jag se mina upplevelser som positiva, eftersom de fått mig att kämpa för att hjälpa andra.

– Jag tror det bästa rådet är att våga prata om det. Man blir som expert på att skådespela. Och det viktiga som vuxen är att lyssna.