I tingsrätten dömdes mannen till nio års fängelse. I Svea hovrätt friades han helt. Det gick inte att bevisa att det var han som gjort att kvinnan fallit 13 meter från balkongen i Hovsjö i Södertälje i februari 2013, ansåg hovrätten.

Men sedan kvinnans målsägandebiträde drivit saken vidare konstaterar nu Högsta domstolen (HD) att mannen är skyldig och dömer honom till 14 års fängelse. Detta trots att kvinnan inte minns själva fallet, bara bråket innan och sedan att hon bars över mannens axel, genom lägenheten, ut på balkongen och att hon hade ont och inte kunde prata. Hon minns också ute på balkongen att hon kände hur mannen roterade henne. Flera veckor senare vaknade hon upp på sjukhus efter att länge ha svävat mellan liv och död.

Mannen har inte infunnit sig hos polisen efter domen och eftersöks nu av polis.

Friandet hårt kritiserat

Mannens version av händelsen är att han och kvinnan i vanliga fall hade en bra relation men att hon blivit allt mer svartsjuk, att det var hon som slagit honom och att hans fråga om de kanske skulle skiljas fick henne att försöka ta sitt liv.

Professor emeritus Christian Diesen har följt fallet och hör till dem som är mycket kritisk till att mannen friades i hovrätten.

– Hovrättens resonemang var helt verklighetsfrämmande. Man godtog den tilltalade mannens uppgifter utan att det fanns något substantiellt stöd för det, säger han till TT.

Trots det var det många som inte trodde att målsägarbiträdet skulle få HD att ta upp målet.

– Det var sensationellt att hon fick upp det i HD. Åklagarna trodde inte hon skulle få det eftersom det här rörde bevisvärdering säger Diesen.

Ny teknisk bevisning

Till bevisningen i HD hör en blodanalys som inte fanns i hovrätten. Det rör sig om en analys av en mängd "bortstädade" blodspår i lägenheten samt på balkongen och på gärningsmannens kläder.

Till den tekniska bevisningen hör också skrapsår och andra småskador på mannen.

Vidare har flera experter konstaterat att kvinnan med största sannolikhet inte skulle ha landat på den stenlagda altanen två meter ut från balkongen "utan någon kraft som har verkat i sidled". På vanlig svenska: Hon hoppade inte självmant.

Tvååring i lägenheten

Den tekniska bevisningen, tillsammans med bland annat kvinnans knapphändiga information och vittnesuppgifter om ett högljutt bråk, talar för samma sak, enligt HD, att mannen orsakat kvinnans livsfarliga fall efter att först ha misshandlat henne.

Allt skedde medan parets tvååriga barn låg och sov i lägenheten.

De allvarliga skador kvinnan fick av mordförsöket kommer att påverka hennes livskvalitet för resten av livet och påverkar också hennes möjligheter att ta hand om barnet, enligt domen.

Christian Diesen tycker att det är otroligt att kvinnan överlevde fallet och att skadorna inte blev ännu värre – hon sitter i rullstol. Av domen framgår att inget tyder på att "hennes allmänna intellektuella förmåga har påverkats" av att huvudet slagit i sten efter ett fall på 13 meter.