Fakta: Tillslagen i onsdags

Antal gripanden: 18. Av dessa har 14 skett enligt europeisk arresteringsorder. En man gripen i Haninge utanför Stockholm på begäran av Tyskland. Mannen är i 55-årsåldern och har släppts på fri fot av tingsrätten, som belade honom med reseförbud.

Antal order om frysning av tillgångar: 3

Antal husrannsakningar: 38

Antal förhör med misstänkta och vittnen: 10

Tillgångar tagna i beslag: Mer än 6,2 miljoner kronor, samt ett antal spärrade bankkonton i Schweiz.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten (EBM) beskriver tillslagen som "lyckat" och uppger att det sannolikt slagit ut en kriminell organisation. Åklagaren Carl Asterius, som leder den svenska delen av utredningen, vill inte berätta vilken grupp det handlar om.

– I nuläget väljer vi att inte gå ut med det, säger han.

Brott i Tyskland

I Sverige gjordes det första tillslaget för knappt ett år sedan, och enligt EBM resulterade det i att utredningen fördes framåt till de lyckade räderna i onsdags.

– Ett handfull poliser deltog i Sverige vid tillslaget som gjordes på samma adress i Haninge som i fjol, säger Asterius.

Mannen som greps vid tillslaget är enligt Asterius misstänkt för brott i Tyskland, och det var på begäran av tyska myndigheter som tillslagen genomfördes. Han är i 55-årsåldern och begärdes häktad. Men tingsrätten beslutade att släppa honom på fri fot med reseförbud.

"Sofistikerad infrastruktur"

De misstänkta har enligt EBM använt en "sofistikerad infrastruktur med så kallade buffer-företag och missing traders" i den misstänkta brottsligheten. De har även utnyttjat företag, fungerande som alternativa betalningsplattformar, för att tvätta brottspengar och överföra pengar mellan EU:s medlemsstater och länder utanför unionen. I huvudsak har härvan gällt handel med elektronik som datorer och mobiltelefoner, men även elektronikkomponenter.

Torsdagens tillslag gjordes även i Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Irland, Spanien, Schweiz och Storbritannien. EU:s polisorgan Europol tillhandahöll ett mobilt kontor, som gjorde att det gick utbyta information och göra analyser i realtid.

– Jag ser tillslagen som mycket lyckade, säger Carl Asterius.