Fakta: Bevistalan

Bevistalan kan väckas av åklagare vid domstol om ett allvarligt brott misstänks ha begåtts av någon som var under 15 år vid händelsen.

Det hålls rättegång och domstolen ger en dom om vad som bevisligen hänt. Men inget straff utdöms.

Det krävs ett särskilt initiativ, till exempel från vårdnadshavare eller socialnämnd, för att en bevistalan ska inledas.

2014 väcktes bevistalan mot en 14-årig pojke som anklagades för att ha deltagit i mordet på en 17-årig pojke på en skolgård i Malmö. 14-åringen friades dock av tingsrätten. Hans äldre kamrat dömdes däremot för mord.

Källa: NE

Pojkarna togs till förhör efter att en 65-årig man hittats död i sitt hem utanför Varberg förra sommaren. Såväl vittnesmål som fynd på platsen pekade mot att de var inblandade i händelsen. Båda var då bara 13 år gamla, och hade rymt från ett familjehem.

Eftersom pojkarna inte var 15 år vid det misstänkta brottet har de inte åtalats, och kan heller inte dömas till något straff. I stället startades en process som kallas bevistalan, med främsta syfte att reda ut vad som verkligen hänt. I detta fall är det socialnämnderna med ansvar för pojkarna som begärt det.

Olika berättelser

Enligt tingsrättens dom avled 65-åringen av ett knivstick i halsen. En av pojkarna måste ha hållit i kniven. Ingen annan gärningsman var inblandad. Men man vet inte vem som utdelade knivsticket, eller om de handlade i samförstånd.

Pojkarna har gett delvis olika berättelser om vad som hänt. De erkänner att de stulit bland annat pengar och smycken från 65-åringen, men båda hävdar att det var den andre som dödade mannen.

Enligt en av pojkarna var de i 65-åringens hus två gånger med nästan ett dygn emellan, och mordet skedde redan vid det första tillfället.

Inget skadestånd

När pojkarna till slut lämnade gården tillsammans måste båda ha vetat om vad en av dem gjort, anser tingsrätten. Ändå slog ingen larm efter ambulans eller polis. Men enligt domen räcker det inte för att döma båda som gärningsmän.

Vice chefsåklagare Charlotte Österlund funderar nu på om hon ska överklaga. Hon tycker inte att någon av pojkarna gett en mera trovärdig berättelse än den andre.

Eftersom ingen av pojkarna döms för mord, behöver de inte heller betala skadestånd till mannens anhöriga.