Kommentarer efter artikeln om singelmamman

”Det finns massor av kontaktpersoner i Sverige som har just uppgiften att vara ett stöd för barn (eller vuxna). De gör stor skillnad för barnet och kostar inte mycket för samhället. ”

Inger

”Ja, många saker här i livet är liksom inte svart eller vitt så man tvärsäkert kan säga ja eller nej. Men t ex en  sådan här sak måste också vägas mot annat som kanske (?) är viktigare.”

Siv

”Ensamstående med tre små barn. Inte konstigt alls att hon inte kan ta sitt äldsta barn till träningar ... kan inte några andra föräldrar som inte är ensamstående låta ...  pojken hänga med dem?”  

Anja

Metro uppmärksammade i går fallet med en Malmöpojke som får hjälp av kommunen med att ta sig till fotbollsträningen. Enligt Socialstyrelsen är det upp till kommunerna att bestämma vad som är rimligt i fråga om rätten till en kontaktperson.

– Det är alltid en individuell bedömning, den frågan finns inte reglerad i lagen, säger Jenny Nyborn, utredare på Socialstyrelsen.

I Malmöfallet var det förvaltningsrätten som gav pojken rätt till ekonomiskt bistånd i form av en kontaktperson som skulle ta honom till och från fotbollsträningen två gånger i veckan. Enligt kommunen, som inte ville godkänna biståndet, ville mamman helt enkelt inte sköta den sysslan och hänvisade till att hon är ensamstående med tre barn.

– Man ska ha ett barnperspektiv och tänka på vad som är viktigast för barnet och dess framtid och inte bara se det ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Jenny Nyborn.

Enligt Socialstyrelsens siffror har drygt 10 000 barn i Sverige en kontaktperson eller kontaktfamilj. Insatsen ges bland annat till barn i familjer med social problematik eller barn till ensamstående föräldrar som saknar socialt nätverk.

LÄS ARTIKELN: Mamma orkar inte ta sin son till fotbollsträningen