En man från Sudan som vandrade till fots genom tågtunneln under Engelska kanalen har dömts till nio månaders fängelse, enligt en brottsparagraf från 1800-talet som gör det brottsligt att hindra järnvägstrafiken.

– Du satte inte bara ditt eget liv i fara, enligt min bedömning, utan äventyrade även livet och säkerheten för andra, sade domaren Adele Williams, som ansåg att han begått brottet "i ett tillstånd av desperation".

Den 40-årige mannen, som beviljats asyl i Storbritannien, kunde dock lämna domstolen som en fri man, eftersom han redan suttit av tiden i väntan på rättegång.

Han tros vara den första som lyckats vandra till fots genom den fem mil långa tunneln.