Avdragen skulle enligt mannen göras för "uppkopplingsavgifter".

I sin överklagan till förvaltningsrätten skriver mannen att Skatteverkets motivering är "löjeväckande" och att handläggarna "inte har kunskap att förstå ärendets natur", skriver nwt.se.

Förvaltningsrätten har dock gått på Skatteverkets linje och avslår överklagandet.