– Det är alldeles orimligt att så många sjukskriver sig på grund av stress – då är det ju något slags systemfel.

Göran Arrius, fackförbundet Sacos ordförande, till TT om en undersökning som visar att var fjärde akademiker har stannat hemma från jobbet minst en dag under det senaste året på grund av stress eller psykisk utmattning.

Fakta: Undersökningen

I Novus undersökning – från en slumpmässigt rekryterad panel – ingår 1 040 akademiker med minst tre års universitetsstudier och som är under 65 år.

De fick frågan: "Har du det senaste året varit hemma från jobbet minst en dag för att du känt dig psykiskt utmattad eller stressad?"

24 procent svarade ja på frågan. Minst andel ja finns bland män i åldern 50–64 år: 14 procent. Högst andel ja finns bland kvinnor i åldern 35–49 år: 33 procent.

Källa: Saco

– Det är alldeles orimligt att så många sjukskriver sig på grund av stress – då är det ju något systemfel, säger Göran Arrius, ordförande i akademikerfacket Saco, till TT.

Saco har låtit Novus fråga 1 040 akademiker med minst tre års universitetsstudier om de stannat hemma under det senaste året på grund av stress eller psykisk utmattning. 24 procent svarar ja på frågan. Bland kvinnor i åldern 35–49 år är andelen hela 33 procent, medan den bara är 19 procent av männen i samma ålder.

– Det vi märker är en särskilt stor ökning bland kvinnor som jobbar i kontaktyrken, som exempelvis socionomer eller psykologer, säger Arrius.

Han pekar också på att när sjukskrivningarna ökat vid tidigare tillfällen så har akademikerna klarat sig förhållandevis bra, men så är det inte nu.

Arrius vill se över arbetets organisation, hur stora arbetslagen ska vara, minska omsättningen av personal och även se till att det finns fortbildning.

– Det är i grunden arbetsgivarnas ansvar, men vi är förstås gärna med och hjälper till för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt.