Närmare hälften av dagens 18–29-åringar, 45 procent, gör tummen ner för matteundervisningen i skolan. I en undersökning gjord på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren var det totalt en tredjedel av de tillfrågade som ansåg att mycket av matematiken som lärs ut i skolan är onödig.

Samtidigt svarade närmare 60 procent dock att matematik får för lite utrymme i skolan.

Totalt tillfrågades 1 000 personer i åldrarna 18–79 via Novus Sverigepanel.